پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خاطرات سردار مریم بختیاری

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب خاطرات سردار مریم بختیاری اثر مریم بختیاری
توضیحات

کتاب خاطرات سردار مریم بختیاری اثر مریم بختیاری

 

کتاب خاطرات سردار مریم بختیاری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو چاپ شده می باشد.

این اثر توسط مریم بختیاری نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر آن‍زان‌‬‏‫ بوده است.بی بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی و خواهر علیقلی خان سردار اسعد و زن ضرغام السلطنه بختیاری از زنهای مبارز دوره ی مشروطیت می باشد.

او از زنهای درس خوانده و اندیشمندان آن دوره بود که به طرفداری از آزادی خواهان بلند شد و در این مسیر از هیچ چیز دریغ نورزید.

او به مثابه سرنوشت و زندگانی ایلیاتی در فنهای تیراندازی و سوارکاری بسیار مهارت داشته و برای آنکه همسر و جانشین خان بود افراد زیادی که سوار بودند در اختیار داشت و در زمان ضروری به کمک مشروطه خواهان می پرداخت. سردار بی بی مریم بختیاری یکی از افراد مهم و اصلی سردار اسعد بختیاری جهت فتح کردن تهران به حساب می آید .

او طی نامه ها و تلگراف های گوناگون میان سران ایل و سخنرانی های مهیج و گیرا اشخاص ایل را به سمت مبارزه با استبداد صغیر یا همان استبداد محمدعلی شاهی آماده می نمود و به عنوان یکی از افراد ضداستعماری و استبدادی دوره ی قاجار مطرح بوده است.

 

خرید کتاب خاطرات سردار مریم بختیاری اثر مریم بختیاری چاپ نشر آن‍زان‌‬‏‫ و در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.