پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی نگارش غلامحسین زرگری نژاد
توضیحات

کتاب خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی نگارش غلامحسین زرگری نژاد

 تقریبا تمام کاستی هایی را که اغلب خاطره ها دارا هستند در بر دارد.
نویسنده خاطرات بر آن بوده است تا خاطرات خویش را در دوره پایانی حیات خود انتشار دهد او چنانکه تقریبا بحث خواهیم کرد این خاطرات را در دوران بازنشستگی و به روزگار حکومت پهلوی دوم حکومتی که زائیده کودتا بود نوشته است.وی که در این ایام در یکی از مهمترین ارکان رژِم یعنی مجلس سنا فعالیت داشت چگونه می توانست از کاستی های رژیمی سخن گوید که هم در آفرینش اساس آن نقش داشت و هم در استمرار و تداوم حیاتش.
عدم پای بندی امیر محمدی به حقیقیت گویی که می تواند شالوده و اساس شکستن دیوارهای مصلحت گرایی و محافظه کاری باشد طبعا مانع دیگری برای اولین سپهبد ارتش پهلوی بود که به او اجازه صراحت و پرده دری نمی داد.
بنا به گزارش منابع عدیده و متواتر فضای سیاسی و اجتماعی اطراف رژیم پهلوی اول فضایی اکنده از بد بینی و عدم اعتماد و لغزندگی و نا استواری مناصب و مشاغل و حتی عواطف انسانی بود.
نظام حکومتی پهلوی بر شالوده کودتایی پدید امد گه عوامل آشکار و پنهان انگلستان آن را برای حفظ ایران در دایره سیاست منطقه ای و بین الملی خود پدید اوردند.

سردار سپه آن زمان وقتی در گردونه حوادث و تمهیدات همان دستهای پنهان ک.ئتا به سلطنت رسید چون به رای العین اقتدار انگلیسها و سایر بیگانگان را دیده بود همواره از تغییر رای افرینندگان سلطنت خویش اندیشناک بود و چون می دانست که هرگونه تغییر و تبدیل سلطنت با بهره برداری از یکی از عناصر اطراف خود وی انجام خواهد گرفت به همین دلیل مخفیانه سیستم پلیسی و خبرچینی گسترده ای را پدید اورد تا اطرافیانش را تحت مراقبت دایمی قرار دهد.

خرید کتاب خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیر احمدی به کوشش غلامحسین زرگری نژاد موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی سال 1371 چاپ اول

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.