پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

سفرنامه رضا قلی میرزا نایب الایاله

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
کتاب سفرنامه رضا قلی میرزا نایب الایاله
توضیحات

سفرنامه معرفی شده که توسط نوه فتعلی شاه نوشته شده یک تاریخ نگاری کامل راجع به جنجال پس از فوت دومین شاه قاجار است که در این سفرنامه که نوه پسری فتعلی شاه یعنی رضا قلی نوشته به  سیاحت و گزارش اتفاقات واقع ان زمان پرداخته است.کتاب سفرنامه رضا قلی  میرزا یک روایت ساده و صادقانه دارد گرچه باز نمی توان تمامی صحبتها را مستند دانست اما سفرنامه ای است که ارزش مطالعه دارد این کتاب در اوایل دهه چهل به چاپ رسید و اکنون چند باری توسط ناشرینی متفاوت به چاپ رسید

 

دانلود کتاب سفرنامه رضا قلی میرزا نوه فتحعلی شاه.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.