پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

سفرنامه میرزا ابولحسن خان شیرازی به روسیه

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ
سفرنامه ایلچی یا سفرنامه میرزا ابولحسن خان شیرازی به قلم میرزا محمد هادی علوی شیرازی
توضیحات

کتاب سفرنامه ایلچی یا سفرنامه میرزا ابولحسن خان شیرازی به قلم میرزا محمد هادی علوی شیرازی

این کتاب تاریخ برگرفته از خاطرات و یادداشتهای روزانه میرزا ابوالحسن خان شیرازی وزیر خارجه در عهد قاجار در سفر به روسیه اندیشه ايجاد پستخانه را میرزا ابوالحسن خان ایلچی ايران در روسيه و اروپا به فكر فتحعلي شاه انداخت البته ابتدا شاه به تصور اين كه او قصد تمسخرش را دارد، فرمان قتل وي را صادر كرد، ولي سرگرد اوزلي سفير انگليس كه متوجه داستان شد، شرحي از پستخانه و لزوم ايجاد تشكيلات پست را به شاه ارائه كرد و او را متوجه ماجرا نمود. بعد از اين بود كه شاه دستور ايجاد پستخانه را صادر كرد . اما اين فرمان هرگز عملي نشد، تا دوران اميركبير، كه به منصه ظهور رسيد...

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.