پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سوداگری با تاریخ

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب سوداگری با تاریخ اثر محمد امینی
توضیحات

کتاب سوداگری با تاریخ اثر محمد امینی

 

هنگامی که نخستین بار یکی دوسال پیش آسیب شناسی یک شکست آقای میرفطروس به دستم رسید و بخش هایی از آن را خواندم نوشته ی ایشان را چنان ناستوار پراکنده و سرشار از نادرستی ها یافتم که گمان نمی کردم نیازمند پاسخی باشد.
باور می داشتم که در کوتاه زمانی نا استواری و نادرستی های امده در این نوشتار از سوی دیگران بررسی خواهد شد و امیدوار بودم که نویسنده با پی بردن به نادرستی های کتابش در چاپهای دیگر و یا در نوشتاری به بازبینی آن چه گفته است بپردازد.
افزون بر این که نمی خواستم سخنانی را که دیگران درباره انگیزه ی اقای میرفطروس در نوشتن آسیب شناسی یک شکست می گفتند و یا می نوشتند بپذیرم.نوشته های ارزنده هم در تارنماهای مجازی در نقد کتاب ایشان به چاپ رسیده بود که گمان می کردم نویسنده ی اسیب شناسی یک شکست نقد ان نویسندگان را اویزه گوش سازد و کژداوری های خویش را راست گرداند و مرا از پاسخ گویی برهاند.

در گفت و گوهایی هم که گاه و بیگاه با تنی چند از دوستان با دانشی که هوادار پادشاهی در ایران هستند داشتم نمونه هایی از نادرستی ها و کینه ئرزی های بی پایه ی اسیب شناسی یک شکست را به انان یاداور شدم و ان ها نیز کم یا ربیش بر این باور بودند که نویسنده بی بار بنه به سفر رفته است.
این را هم باز به همان دوستان گفتم که با کوشش در ویران ساختن سیمای یکی از پاک ترین سیاست مداران تاریخ نمی توانی به پشتیبانی از میراث خاندان پهلوی پرداخت.
این گذشت و یکی دوباری هم در گفت و گوعای رادیویی هفتگی که با دوستا ارجمندم روزنامه نگار و نویسنده ی پردانش و ازاد اندیش اقای حسین مهری دارم به پرسش های ایشان پیرامون داوری های اقای میرفطروس پاسخ دادم.
به دوستانی هم که بارها از من می خواستند که پاسخی به این نوشته ی دراز پریشان گونه و پر از نادرستی و ناراستی بنویسم یاداور شدم که نیمه کاره پژوهش های بسیاری را در دست دارم که باید انجام رسانم و زمان برای نوشتن پاسخی که شایسته خواندن باشد ندارم.
هنوز هم گمان نمی کردم که نوشته ی اقای نیرفطروس در خور پاسخ باشد.
راستی را پیش خود می اندیشدم که پس از این همه سال جست و جوی ازادی و کوشش برای دستیابی به دانش و دانستنی های نو کتاب بی مایه اقای میرفطروس خود به خود کنار خواهد رفت و بخشی از گنجینه ی متاب نویسی در ایران خواهد شد.
شوربختا که نادرست می اندیشدم و بیش از از اندازه به روشن اندیشی برخی از هم میهنانم باورمند شده بودم.

 

کتاب سوداگری با تاریخ که توسط محمد امینی نوشته شده است.جای صحبت نمی باشد که در هر دو طرف ارزیابی از زمان زمامداری دکتر محمد مصدق جملات بسیاری و نادرستی‌های زیادی ذکر شده است.

راست گردانیدن آن ناراستی‌ها و آگاهی پیدا کردن از جایگاه مصدق داخل تاریخ ایران را نمی شود با خامه‌ای پر از کینه و سودجویانه انجام داد. نمی شود بی‌مایه و علم بر تاریخ به بررسی نشست و اسم آن را آسیب شناسی دولت مصدق گذاشت .

کارنامه دولت مصدق را می شود و می بایست که به چالش کشاند. ارزیابی از این آزمون مختصر پر از بلندی و پستی و دردناک مردم ایران با دموکراسی و حاکمیت ملی کاری است که می بایست به دور از جنجال و سوداگری‌های سیاسی و مالی انجام گیرد .

و نه در پرتوی سند سازی و اشتباه گویی به سودای درهم و دیناری.واسه ی تحقیق و ارزیابی از آن زمان به این شیوه بیهقی احتیاج است که نگاشت آن چه گویم از معاینه گویم و گرد روایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.