پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مقالات تاریخی

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب مقالات تاریخی اثر فریدون آدمیت
توضیحات

کتاب مقالات تاریخی اثر فریدون آدمیت

از مجموعه مقالات تاریخی (چاپ تهران 1352) این چند مقاله تجدید طبع گردید.هر مقاله روشنگر بخشی از زندگانی سیاسی صدراعظمی است. و در مجموع شمه ای از اوضاع و احوال آن روزگاران به دست می آید.کتاب مقالات تاریخی در سال هزار سیصد شصت و دو توسط انتشارات دماوند بچاپ رسید.

فهرست کتاب مقالات تاریخی عبارتند از سرنوشت قائم مقام,

دستور نامه محمد شاه در سفارت

حسین خان نظام الدوله به فرنگستان

قرار حاجی از دارالخلافه

اسناد و آگاهی های تازه امیرکبیر:
1-مجموعه ای از نامه های خصوصی او

2-خیال کنسطیطوسیون داشتن
طرح قرار نامه ایران و انگلیس در بازگرداندن هرات به ایران

 میرزا ابولقاسم قائم مقام فراهانی دولتمدار و وزیر کاردان محمد شاه در 24 صفر توقیف و محبوس گشت.

پس از شش روز به امر پادشاه در شب 29 صفر خفه اش کردند.صدارتش به هشت ماه هم نرسید.
قضیه وزیر کشی در سنت دولت مطلقه ایران چیز تازه ای نبود.دفتری کهن دارد.اعتلا و سقوط وزیر مملکت تناسب مستقیم داشت با مساله توزیع قدرت و با مقام و شخصیت وزیر.ئر فرضیه سیاسی کهن و کهنه سلطنت نماینده حاکمیت بود و منشا قدرت دولت و و وزیر پیشکار و مجری اراده شهریار.اداره امور مملکت به هر صورت بدست وزیران می گشت. و وزارت بنیاد سیاسی نیرومندی بود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.