پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ معاصر ایران

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ معاصر ایران: از کودتای 1299 تا شهریور ماه 1320 اثر سعید نفیسی
توضیحات

کتاب تاریخ معاصر ایران: از کودتای 1299 تا شهریور ماه 1320 اثر سعید نفیسی

 

سالیان دراز با همسایگان خود اختلافهای سرحدی داشت که به پایان نمی رسید زیرا که البته دعاوی دولت ناتوانی را کسی نمی پذیرد.درین مدت چندین بار سپاهیان بیگانه برای اینکه دولت ایران را بتسلیم در برابر خود وادار کنند وارد ایران شدند و حتی یک بار تا چند فرسنگی شمال تهران رسیدندو
حتی در یکی از قراردادها قید کرده بودند ایرانیان در ارتش نباید از پایه سرهنگی به بالا بروند.
بسیاری از اعیان و اشراف و ملا کان و سرمایه داران ایران بودند که یا رسما تبعه و یا تحت الحمایه بیگانگان بودند و مستشار مالیه امریکایی ایران که خواست مالیات یکی از این تحت الحمایگان را وصول کند در نتیجه نزدیک شدن سپاهیان بیگانه به تهران ناچار از ایران رفت.حتی اتفاق افتاد که دولت ایران خواست وزیر مختار خود را در یکی از پایتختهای اروپا عزل کند و از عهده برنیامد.

 ورود سپاهیان بیگانه از راه بوشهر بتنگستان و دشتی و دشستان و از راه جلفا به تبریز و کشتارهای ایشان مخصوصا در تبریز و رشت و بمباران گنبد امام هشتم در مشهد از حوادث بسیار ناگوار دوره زمامداری قاجارهاست که هریک از انها در خور کتابی جداگانه است.
در برخی از موارد عده افراد ارتش ایران را معین کرده بودند و دولت ایران حق تجاوز از ان عده را نداشت.دزدان و راهزنان و مردم چادر نشین مسلح را بسرکشی تشویق و تقویت میکردند و در بیشتر حوادث داخلی و غارتگریهایی که روی می داد دست بیگانه در کار بود.تقریبا در هر گوشه از ایران گردن کشی بود که از خارج اورا نیرو می دادند.
اسنادی که از پایان دوره حکمرانی قاجارها در ایران مانده است نشان می دهد که استقلاب ایران چگونه است سست و لرزان بود و چگونه مردم کشور از اینده مایوس بودند و تصور نمیکردند روزی برسد که ایران کاملا مستقل باشد.

خرید کتاب تاریخ معاصر ایران: از کودتای 1299 تا شهریور ماه 1320 اثر سعید نفیسی چاپ اول سال هزار سیصد چهل و پنج از انتشارات فروغی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.