پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خاطرات ماموریت ژنرال گاردان در ایران

موجود
150,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

خاطرات ماموریت ژنرال گاردان در ایران نوشته کنت آلفرد دوگاردان
توضیحات

کتاب خاطرات ماموریت ژنرال گاردان در ایران

کتاب ماموریت ژنرال گاردان در ایران اثر کنت آلفرد دو گاردان

کتاب تاریخی خاطرات ماموریت ژنرال گاردان در ایران اثر کنت آلفرد دو گاردان ترجمه عباس اقبال ناپلئون براي مقابله با انگلستان و ايجاد ضعف و بي ثباتي در مستعمرات آن كشور درصدد بود تا ازطريق ايران به هندوستان راه يابد. ازاين رو با اعزام هياتي به ايران روزنه‎اي براي نفوذ به مستعمرات انگلستان گشود. مأموريت اين هيئت 24نفره با شكست مواجه شد اما نظمي در سپاه ايران بوجود آورد و قشون ايران استفاده توپ و تفنگ را به شيوه اروپائيان آموخت. با اقدام ناپلئون مبني برلغو قرارداد فين كن اِشتاين اين هيئت ناچار به فرانسه مراجعت كرد و ايران براي مقابله با روسيه به انگلستان روي آورد. رئيس هيئت اعزامي ناپلئون بناپارت ژنرال گاردان نام داشت .

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.