پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سفرنامه های ونیزیان در ایران

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران: ش‍ش‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اثر جوزافا باربارو آمبروزیو کنتارینی کاترینو زنو آنجوللو وینچنتو دالساندری ترجمه منوچهر امیری
توضیحات

کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران

 زمین چنانکه هندسه دانان به دلایل مسلم ثابت می کنند در برابر عالم افلاک چندان خرد است که گویی نقطه پرگار است در درون دایره و چون قسمت اعظم آن را یا آب فرا گرفته یا به واسطه شدت گرما و سرما سکونت ناپذیر است ربع مسکون قسمت بسیار کوچکتری از کره ارض را تشکیل می دهد.
با این همه قدرت آدمی چندان ناچیز است که کمتر کسی پیدا شده است که توانسته باشد قسمت بالنسبه مهمی از جهان را ببیند و اگر غلط نکنم هرگز کسی همه آفاق را سیر نکرده است.
در دوران ما کسانی که قسمتی از دنیا را دیده اند غالبا سوداگران یا دریانوردانند و از آغاز تا به امروز پدران و سروران ونیزی من درین دو پیشه چنان زبر دست بوده اند و هستند که گمان دارم حقا باید انان را از همه برتر دانست.
زیرا از روزگارانی زبونی رومیان که زمانی بر همه جهان فرمان می راندند این دنیای دنی چنان بر اثر اختلاف زبانها و اداب و عادات و ادیان تجزیه و تقسیم شده است که اگر بازرگانان و دریانوردان و نیزی دست به کار اکشتاف نمی زدند همان ربع مسکون نیز ناشناخته می ماندند.

کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران: ش‍ش‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اثر جوزافا باربارو, آمبروزیو کنتارینی, کاترینو زنو ,آنجوللو ,وینچنتو دالساندری ترجمه منوچهر امیری

کتاب تاریخی سفرنامه هاى ونیزیان در ایران ترجمه منوچهر امیرى است. که به زبان فارسى در سال  ١٣۴٩ خورشیدی نوشته است. این کتاب مشتمل بر شش سفرنامه است که پنج تاى آن را چهار تن از سفیران ونیزى و یکى را بازرگانى گمنام، از همان دیار نوشته است. هر یک از این نمایندگان سیاسى در طى اقامت خود در ایران، فرصت یافتند تا به سیر و سیاحت در شهرهاى ایران پرداخته و گزارش‏ هاى سودمندى از اوضاع سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى این سرزمین گردآورند، و پس از بازگشت به موطن خویش در اروپا، یادداشت‏هاى شخصى خود را تحت عنوان «سفرنامه» چاپ و منتشر سازند. این سفرنامه‏ ها در شکل دادن به مکتب «ایران شناسى» در غرب کمک شایانى نمود. سه سفرنامه اول این کتاب (باربارو، زنو، کنتارینى) درباره‏ ى اوزون حسن و وقایع دوران حیات او اختصاص دارند. کنتارینى و باربارو شرح ماجراهاى سفر خویش را در سال‏هاى  ١۴٧۶م / ٨٨١ه.ق  و  ١۴٧٧م / ٨٨٢ه.ق  به پایان می ‏برند و سفرنامه‏ ى زنو با بازگشت او به ونیز در سال  ٨٧٨ ه.ق خاتمه می ‏یابد. نویسندگان سفرنامه‏ هاى ونیزیان در فاصله‏ ى سال‏هاى حکومت اوزون حسن آق قوینلو ( ٨٨٢ - ٨۵۶ ه.ق) تا سال‏هاى سلطنت شاه طهماسب صفوى ( ٩٨۴ - ٩٣٠ ه.ق) به ایران آمده ‏اند. انگیزه اصلى مسافرت آنها به جز آنجوللو و بازرگان ونیزى، دلیل سیاسى بود. تا بر اثر اتحاد با ایران، امپراتورى عثمانى را تحت فشار قرار داده و از توسعه و بسط قدرت عثمانیان جلوگیرى کنند.

 

خرید کتاب سفرنامه های ونیزیان در ایران: ش‍ش‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ اثر جوزافا باربارو, آمبروزیو کنتارینی, کاترینو زنو ,آنجوللو ,وینچنتو دالساندری ترجمه منوچهر امیری چاپ اول 1349 انتشارات خوارزمی

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.