پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سفر در ایران

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب سفر در ایران اثر گاسپار دروویل ترجمه منوچهر اعتمادمقدم
توضیحات

کتاب سفر در ایران اثر گاسپار دروویل ترجمه منوچهر اعتمادمقدم

 چنانچه بخواهیم ایران را از نظر وسعت اولیه ی آن مورد بررسی قرار دهیم تعیین مرزهای بسیار گسترده ی آن مشکل است. اما چون وسعت آن در دنباله ی هر انقلابی به طور محسوس کاسته شده در این جا از سرحدات ایران پیش از انعقاد صلح اخیر با روسیه گفت و گو خواهد شد و البته در موقع خود درباره ی امتیازاتی که ایران برای به دست آوردن صلح به روسیه است سخن خواهد رفت. ضمنا اطلاعاتی چند در مورد کسانی که از قدرت شاه سرپیچی می کنند ذکر خواهد شد این یاغی گری ها که جنبه ی موقت دارد باعث رهایی شورشیان نمی شود و دیر یا زود سرانجام به قدر حکومت گردن خواهند نهاد.

خرید کتاب سفر در ایران اثر گاسپار دروویل ترجمه منوچهر اعتمادمقدم چاپ اول انتشارات شباویز

نویسنده مشهور و سرشناس گاسپار دروويل، صاحب منصب نظامي فرانسوي، در سال 1812-1813م. / 1190ه.ق.، در پانزدهمين سال سلطنت فتحعلي شاه قاجار و پس از دورۀ اول جنگهاي ايران و روسيه كه منجر به قرارداد گلستان شد سفرنامۀ او به جز دو سه فصل كوتاه كه به اوضاع نظامي و سياسي ايران و دربار فتحعلي شاه و اقدامات عباس ميرزا اختصاص يافته، اكثر فصول دربارۀ فرهنگ و زندگي و باورها و آيينهاي مردم ايران است. به همين دليل ارزش كتاب به عنوان يك متن مردم شناختي و جامعه شناختي و فرهنگ شناسي بسيار بيشتر از جنبۀ تاريخي و سياسي است. اين رويكرد دروويل به موضوع كتابش آگاهانه بوده است زيرا در ابتداي كتاب تصريح مي كند كه نه قصد نوشتن تاريخ ايران را دارد و نه مي خواهد به شرح اوضاع و احوال و امكنه بپردازد، دربارۀ وضع جغرافيايي و محصولات كشاورزي و امور بازرگاني نيز به اختصار اشاره كرده است، در عوض به شرح عرف و عادات ساكنان ايران پرداخته است. بنابراين اهمت سفرنامه دروويل از آن رو است كه تصويرگر صحنه هاي فراواني از زندگي مردم در عصر قاجار است

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.