پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

نامه تنسر به گشنسب

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ اثر مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی
توضیحات

کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ اثر مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی

 

 

کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ توسط مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی نوشته شده است.که انتشارات آن آزاد می باشد.و به تصحیح مجتبی مینوی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است.

در اثر از آمدن اسکندر و فوت دارا و بخش کردن ایران به شاهان محلی و در آخر و عاقبت ظهور اردشیر بابکان و غلبه ی او بر نود تن از این شاهان از جمله اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی سخن گفته شده است.

این نامه را تنسر یا توسر هیربدان هیربد دوران اردشیر بابکان در جواب گشنسب شاه طبرستان نگاشته می باشد.

تنسر درمورد خودد اینگونه نوشته است که پنجاه سال می باشد تا نفس اماره خود را به این موجب داشتم به ریاضت‌ها که از لذت نکاح و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت دوری کرده ام.

او در ظاهر به برخی از عملکردهای اردشیر به نگاه و نظر منتقد داشته است و در نامه‌ای به تنسر از او خواهان سبب اینگونه اقداماتی واسه ی او بیان نموده است.

خرید کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ اثر مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی چاپ اول انتشارات خوارزمی

 

 

خرید کتاب نامه ی تنسر به گشنسپ

 

می گوید تنستر را رساله های نیکوست در انواع سیاست دینی و دنیائی که از اردشیر و حال او خبر می دهد و عذر کارهای اورا از اموری که در دین و شاهی ایجاد کرده و قبل ازواز هیچ یک از شاهان دیده و شنیده نشده بود می خواهد و بیان می کند که آن کارها اصلاح است و احوال ان روزگار انها را ایجاب می نماید از ان جمله است رساله ای که به ماجشنس صاحب جبال دباوند و ری طبرستان و دیلم و گیلان نوشته و رساله ای که با شاه هند نوشته و رساله های دیگر غیر از ان دو و مسعودی یک قطعه از ترجمه عربی نامه اورا به ماجشنس نقل کرده است.
مولف دیگری که بعد از مسعودی ذکر تنستر را می کند ابوعلی مسکویه صاحب کتاب تجارت الامم است که در سال 421 درگذشته است.
مسکویه می گوید که اردشیر به تدبیر کار ایرانیان و تازیان پرداخت و شاهی را به نظم و ایین قدیم برگردانید و وی دور اندیش و دانشمند بود و بسیار مشورت می کرد و زیاد اندیشه می کرد و در تدبیر ملک اعتماد او بر مردی فاضل بود از ایرانیان که تنستر خوانده می شود و او هیربد بود و همواره به تدبیر امر او مشتغل بود و سیاست مملکت با او به مصلحت می نشست تا همه ملوک ولایاتی که مجاور او بودند به طاعتش درامدند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.