پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن اثر محمدجواد مشکور
توضیحات

کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن اثر محمدجواد مشکور

 

کتاب نظری به تاریخ آذربایجان که در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج چاپ شده می باشد.

این اثر توسط محمدجواد مشکور نوشته شده است.که انتشارات آن ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌ می باشد.که برگرفته از چهارصد و هشتاد و هشت صفحه است.

و با جلد گالینگور منتشر شده است. این اثر به دوازده فصل بخش بندی شده و در هر فصل به يكى از مسائل كلى در ارتباط با جغرافيا و تاريخ و زبان و فرهنگ و آثار باستانى و جمعيت‌شناسى و يا كتاب‌شناسى و تصاوير آذربايجان صورت انجام گرفته است.

نگارنده انگيزه‌اش از نوشته ی كتاب را آنگونه بيان می نماید قصد نویسنده از نگاشتن اين اوراق كه از نمونه جمع شده آنها كتابى فراهم شده و نگارش تاريخ آذربايجان نبوده است.

بلكه اين اثر با تمامی ستبرى آن مقدمه‌اى می باشد بر تاريخ تبريز.

خرید کتاب نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن اثر محمدجواد مشکور چاپ انتشارات انجمن آثار ملی سال هزار سیصد چهل و نه

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.