پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

یونانیان و بربرها

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب یونانیان و بربرها اثر امیر مهدی بدیع ترجمه احمد آرام
توضیحات

کتاب یونانیان و بربرها اثر امیر مهدی بدیع ترجمه احمد آرام

 

 کتاب یونانیان و بربرها نخستین کتابی است بقلم بدیع که بفارسی ترجمه شده است.
باید امیدوار بود که سایر آثار این مرد شریف نیز بتدریج بفارسی برگردد(ناگفته نماند این مطلب در سال 1345 توسط آقای جمالزاده امده است و قطعا با گذشت نیم قرن اکثر آثار ایشان بفارسی برگردانده شده است).و همطونان بخوانند و فیض و لذت یابند.
بدیع با منطقی که باحتمال قوی از یونانیان بما رسیده است نظر و تز خود را باثبات میرساند و شخص من اگر این کتاب را بجای بدیع که سرور عزیز و هموطن گرامی است هر بیگانه دیگری نوشته بود می پذیرفتم.

 ولی بهتر است سخن را درین باب کوتاه ساخته و داوری را بخوانندگان باز گذاریم.
بدیع گذشته از مقامی که در علم و حکمت و تاریخ دارد در ادبیات خودمان و بیگانگان دست بلندی دارد و گذشته از چند زبان بیگانه که از آن جمله است یونانی و لاتینی و باحتمال قوی عبری فارسی را نیز بسیار خوب مینویسد و عشق و علاقه زیادی بادبیات فارسی دارد چنانکه اخیرا یکی از نسخه های فارسی بسیار ممتاز خود را که عبارت بود از دیوان امیر شاهی سبزواری بخطی منسوب به میرعلی هراتی بخرج خود بصورت بسیار مرغوبی در سویس بچاپ عکسی رسانید و بدوستان هدیه فرستاد.
مقدار زیادی از اشعار فارسی بخصوص از مولوی از حفظ دارد و در نامه هایش میاورد.
عاشق سخنان خواجه عبدالله انصاری است و سخنان اورا با انچه درباره او نوشته اند جمع اورده است و از مطالعه ان در گوشه انزوای خود کیف و لذت میبرد.

خرید کتاب یونانیان و بربرها 

 

 بدیع عشق را بجایی رسانیده است که در تالیفاتی علمی و تاریخی خود نیز از نقل ابیات بزرگان نظم خودداری ندارد چنانکه مثلا در آغاز فصلی از کتاب فکر متود در علوم این کلام ویکتورهوگو را در بالای صفحه نشانده است.

این کتاب در سال 1345 توسط شرکت سهامی انتشار در چاپ شمس به چاپ رسیده است

اهمیت تأليف نویسنده مشهور امیرمهدی بدیع كه در واقع به زبان فرانسوی است در اين است كه او با تسلط كامل بر زبان‌های اروپایی و منحصراً تمسک به منابع غربی حقيقت تاريخ رانشان داده ‌است. یونانیان و بربرها، که جلد اول آن با عنوان خطا در تاریخ انتشار می‌یابد مجموعه‌ای است در زمینه بررسی روابط ایران با یونان از سرآغاز تاریخ تا روزگار اسکندر، در جلد اول که به بررسی اشتباهی که در تاریخ روی داد اختصاص یافته‌است تصویر نادرست یونانیان نسبت به اقوام دیگر شناسایی و تجزیه و تحلیل شده‌است و به دنبال آن زندگی اسکندر و رفتار خود کامانه او و سرانجام گزارشها و آرای مورخان یونانی و پس از آنان تا به امروز مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. امیر مهدی بدیع، مؤلف میهن دوست و دانشمند مجموعه یونانیان و بربرها، جلد دوم این اثر گرانقدر را با عنوان دو جهان مکمل یکدیگر به بررسی روابط دو کشور و دو تمدن درجه اول دنیای باستان اختصاص داده است و فارغ از تعصبات قومی و نژادی نشان می‌دهد که این دو جهان به ظاهر متفاوت، در واقع مکمل همدیگر بوده‌اند، اما مورخان ناآگاه یا مغرض ضمن نادیده گرفتن حقایق، در جهت تحریف تاریخ گام برداشته‌اند، بدیهی است که همین تحریفها که از قدیم‌ترین روزگار شایع شده بوده‌اند غالباً‌ دو ملت و دو تمدن را رویاروی هم قرار داده به کشمکش و جنگ وا می‌داشتند ، که حمله مقدونیان به ایران نمونه کامل آن است. برخورد میان ملتها و اقوام سابقه کهن دارد، علی الخصوص هرگاه که سرداری گردنکش یا پادشاهی خودکامه در رأس قدرت بوده است. رونقی شهر دیگری در یونان و مخصوصاً‌ در شهرهای عمده آتن و اسپارت از یک سو و ایران هخامنشی از دیگر سو به برخورد منافع اقتصادی، نفوذ فرهنگی و در نتیجه جنگ و پیکار دو طرف انجامید. در جلد سوم یونانیان و بربرها، که برای نشان دادن "روی دیگر تاریخ" یعنی - چهره واقعی تاریخ ایران، با عنوان شوش در برابر آتن نگاشته شده است، چگونگی رویارویی اجتناب ناپذیر دو ابرقدرت آن رزورگار، از زبان مورخان آن روزگار یونان شرح داده شده‌است و صورت دقیق لشکر کشی خشایارشا به یونان و عوارض آن و دروغپردازیهای هرودوت در این زمینه ترسیم شده است.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.