پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

جهان ایرانی و ایران جهانی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
جهان ایرانی و ایران جهانی نوشته محسن ثلاثی
توضیحات

کتاب جهان ایرانی و ایران جهانی اثر محسن ثلاثی

شواهد تاريخي و مشاهده هاي عيني نشان داده است كه در رفتار فرهنگي ايرانيان رويكردي جهانگرايانه هست كه باعث شده آمادگي پذيرش و جذب فرهنگهاي ديگرو رابطه متقابل اثر گذاري و تاثير پذيري با ديگر قوميتها را داشته باشند، اقوام و فرهنگهاي ديگر را با خود بيگانه نشمارند و به جاي دفع و رد آنها و سر در لاك خود فرو بردن، به همدلي و سازگاري با آنان گرايش داشته باشند. دوري گزيني از جهان بزرگ و ستيز با آن خصلت ذاتي و اساسي و هميشگي فرهنگ ايراني نبوده است. در كتاب حاضر كوشش شده اين ارزيابي با استناد به واقعيت هاي فراوان مشهود در تاريخ ايران مبسوط و مستدل شود و در اين زمينه شواهد موجود در زبان ايرانيان، دينها اقوام ايراني در طول تاريخ، ساختار سياسي جوامع ايراني، ادبيات و به ويژه شعر فارسي، هنرهاي ظريفه و معماري بررسي و تحليل شده اند و رگه ي جهان گرا و جهان پذير نيرومند اين فر هنگ نشان داده شده اند. فهرست • تحرك جغرافيايي گسترده و پوياي اقوام ايراني • ايران ، شاهراه جهاني • ايران كانون اشاعه عناصر فرهنگ جهاني • نقش شعر و ادبيات عرفاني فارسي در تقويت و تشديد رويكرد جهانگرايي • فرهنگ ايراني ، فرنگ مدارا و...

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.