پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

سیاستگران دوره قاجار

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
سیاستگران دوره قاجار نوشته خان ملک ساسانی
توضیحات

کتاب سیاستگران دوره قاجار اثر خان ملک ساسانی

در بین دو صدر اعظم برجسته و بزرگ و مهم تاريخ ايران، يعني قائم مقام فراهاني و اميركبير، يك صدر اعظم خل و چل و دست نشانده انگليس قرار دارد كه در تاريخ كمتر از او ياد مي شود و اگر ياد مي گردد از خل بازيها، جوكها، و خرافه پرستي اش سخن مي رود. اين شخص ابله، حاج ميرزا آقاسي، صدر اعظم محمدشاه قاجار است. كسي كه از مخالفان سرسخت قائم مقام فراهاني بود و وقتي كه قائم مقام در تلاش و تدبير گشودن گره فرو بسته اوضاع خراب و آلوده ايران بود، ميرزا آقاسي در اندرون دربار محمدشاه به تحميق و تحريف خلق مي كوشيد و بساط فال گيري و رمالي داير نموده، سر كتاب باز مي نمود و كف مي ديد، رمل مي انداخت، ماسه مي كشيد و به زنهاي حرم دعاي سفيدبختي و آبستني مي داد و عزيمه مي خواند، جن حاضر مي كرد و از قائم مقام بد مي گفت و نمامي مي كرد. وقتي قائم مقام عمليات ميرزا آقاسي را ديد، اين غزل را در حق وي ساخت: زاهد چه بـلاي تو كه ايـن رشته تسـبيح از دسـت تو سوراخ به سـوراخ گريزد خلق ار همه دنبال تو افتند عجب نيست يك صيد نديدم كه ز سلاخ گريزد

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.