پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

هفت سال در زندان آریامهر

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
هفت سال در زندان آریامهر نوشته احمد آرامش
توضیحات

کتاب هفت سال در زندان آریامهر اثر احمد آرامش

 هفت سال در زندان آریامهر  با مقدمه اسماعیل رائین

نوشته هایی از اح‍م‍د آرام‍ش زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ رائ‍ی‍ن‌ "احمد اشتری" که بعدها نام خانوادگی خود را به «آرامش» تغییر داد، پسر محمدعلی اشتری است که در سال 1287ش. در یزد متولد شد. احمد آرامش پس از اتمام تعلیمات مقدماتی در یزد، برای گذراندن دوره دبیرستان به تهران آمد و سپس برای تکمیل تحصیلاتش وارد کالج آمریکایی تهران شد. وی مدتی بعد کارمند وزارت راه شد و دیری نپایید که ریاست حسابداری بنادر شمال را بدو سپردند او در سال 1318ش. ریاست اداره طرق و شوارع شهسوار را به عهده گرفت و تا سال 1320ش. که به وزارت پیشه و هنر انتقال یافت، در آن سمت بود. وی نخست به عنوان رئیس حسابداری وزارت پیشه و هنر و سپس مدیر کل آن وزارتخانه شد و سرانجام در سال 1324ش. به معاونت وزارت پیشه و هنر ارتقای مقام یافت... پس از کناره­گیری قوام­السلطنه، قرار بود که احمد آرامش به نخست­وزیری منصوب شود و حتی شاه از او خواسته بود که صورت اسامی وزرایش را تهیه کند. هدف شاه، این بود که وی برنامه اصلاحات ارضی را اجرا کند. اشرف ­پهلوی که مایل بود، قبل از انتصاب او به نخست­وزیری، از برنامه­ها و میزان تبعیتش در مقام جدید، اطلاع حاصل کند، عبدالرضا انصاری جوان را نزد آرامش فرستاد. او در دیدار با انصاری گفته بود که به خانم بگو: «اداره­اش می­کنم.» طبیعی بود که جواب وی به مذاق اشرف ­پهلوی خوش نیاید و انتصابش به نخست­وزیری نیز منتفی شود. در نتیجه، علی امینی بر کرسی صدارت نشست.... او پس از سقوط کابینه شریف امامی و به قدرت رسیدن دکتر علی امینی با نگارش مقالات مختلف و همکاری همفکران خویش در گروه ترقی­خواهان به مخالفت با حکومت جدید برخاست و در نتیجه در هشتم تیرماه 1340ش. دستگیر شد و سیزده روز در زندان به سر برد...

کتاب خاطرات سیاسی احمد آرامش

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.