پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کاشان در جنبش مشروطه ایران

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
کاشان در جنبش مشروطه ایران نوشته حسن نراقی
توضیحات

کتاب کاشان در جنبش مشروطه ایران اثر حسن نراقی

کتاب های حسن نراقی

كاشان در جنبش مشروطه ایران اثری از حسن نراقی در سال ۱۳۵۵ از سوی انتشارات مشعل آزادی انتشار یافته است . كتاب كه پس از بررسی اجمالی به اوضاع و احوال اجتماعی كاشان در عهد قاجار ، جریان حوادث ۱۵ ساله كاشان در آغاز مشروطیت و داستان طغیان و سركشی نایب حسین كاشی و پسرانش تا پایان آن غائله را در بر می گیرد ، در بدو امر ممكن است شعله ای از گیرودارهای وقایع محلی به شمار آید و از دیدگاه تاریخ عمومی كشور ، چندان واجد اهمیت كلی تلقی نگردد ، اما باید به خاطر آورد كه وسعت دامنه فتنه و فسادی چنان بزرگ و نابسامانی های دراز مدت و آثار سرایت بخش آن ، گذشته از حدود شهرستان كاشان ، مناطق وسیعی از سایر نقاط ایران را در بر گرفته بود و چنان با سیاست های داخلی و خارجی و برخی از زمامداران كشور پیوستگی یافته بود كه تا سال ها ادامه داشت . در این كتاب ۲۰۶ صفحه ای ، دورنمایی از سوابق تاریخی كاشان در عهد قاجاریه ، كاشان در آغاز جنبش مشروطه و پیشامدهای مختلف كاشان در مشروطه دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.