پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

ترجمه رساله الضحویه

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
ترجمه رساله الضحویه نوشته ابن سینا
توضیحات

کتاب ترجمه رساله الضحویه اثر ابن سینا

کتاب های ابن سینا کتاب رساله الضحویه

کتاب رساله معاد یا اضحویه -اسم این رساله را مورخان به عبارات مختلف ذکر کرده‏اند ،چنانکه ابن ابی اصیبعه درصفجه 19 جلد دوم کتاب عیون الانباء می‏نویسید:«الرسالة الاضحویه فی المعاد صنفهاللامیر ابیلکر محمد بن عبید» وحاجی خلیفه در جلد اول صفحه 846 کشف الظنون گوید: «رسالة فی الاضحیه للشیخ الرئیس ابی علی الحسین لن‏عبدالله لن سینا توفی سنة 428»و قفطی در صقجه 272 اخبار الحکماء می‏نویسد «کتاب المعاد مجلد». ظاهرا این‏خنان رساله اضحویه است ،زیرا قفطی چند سطر بعد از مسافرت شیخ به ری وکتاب معاد دیگر بحث می‏کند . در نامه دانشوران در صفحه 88 ضمن کتبی که شیخ در اصفهان تالیف نموده از رساله «اضحویه فی المعاد »نام بردشده‏است . بیهقی در صفحه 33 تتمه صوان الحکمة (چاپ محمد شفیع - حیدراباد )ضمن ترجمه حال ابوالقاسم کرمانی‏ابوالقاسم کرمانی پس از اشاره به مناظره‏ای که بین شیخ رئیس و کرمانی واقع شده است می‏نویسد : «و کتب هذه المناظرة ابوعلی الی الشیخ الوزیر الامین ابی سعد الهمذانی الذی صنف ابوعلی باسمه الرسالة الاضحویه‏و کتب الحکیم ابوالخیر الیه رسالته المعروفة» و همو در صفحات 12-14 ضمن ترجمه حال ابوالخیر الحسن بن باباسوار بن بهنام می‏نویسد: «ورایت له رسالة الی الوزیر الامین الی سعد فیهاکلمات نافعة شافیه » چنانکه ملاحظه می‏شوداین رساله را شیخ بنام الشیخ الامین ابی بکر محمد بن عبید تألیف نموده است ظاهرا شیخ این رساله و رساله نیروزیه رابرای یک نفر نوشته است ولی در عیون الانباء اسم این شخص امیرابی بکر محمد بن عبید و در تتمه صوان الحکمةالشیخ الوزیر الامین ابی سعد الهمدانی و در رساله نیروزیه که ضمن «تسع رسائل» چاپ شده«مولانا الشیخ الامیر السیدابی بکر محمد بن عبدالرحیم...»ذکر شده است. متن رساله اضحویه با عبارات «افاض الله تعالی علی روح شیخ الامین فی الدارین انوار الحکمة وطهر نفسه من ادناس‏الطبیعة »شروع و بعبارات «ولثابت بن القرة مذهب عجیب هوان النفوس تنفصل عن البدن فی جسم لطیف و ذلک ممالا وجه له ان یرمز کسائر الرموز و اذا بلغنی هذا المبلغ فلنختم الرسالة» ختم می‏گردد.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.