پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

فرهنگ کنایات

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
فرهنگ کنایات نوشته منصورت ثروت
توضیحات

کتاب فرهنگ کنایات اثر منصورت ثروت

فرهنگ کنایات نوشته شده توسط منصور ثروت توضیح : هدف از تدوین این فرهنگ، کمک به علاقمندان در خواندن متون کهن ادب پارسی است که در آنها ترکیبات و مفردات مجازی بکار رفته است. فرهنگ حاضر، علاقمندان را از مراجعه به فرهنگ های متفاوت (جهت درک معانی مجازی مفردات و ترکیبات) بی نیاز می کند. مولف در این کتاب، مجموعه ای از مفردات و ترکیباتی را که در ادبیات فارسی در معانی «غیر ما وضع له» به کار رفته اند گردآوری کرده و شرح و معنی آنها را آورده است. او در این کار از فرهنگ های «جهانگیری»، «برهان قاطع»، «چراغ هدایت»، «غیاث اللغات» و «آنندراج» به روش مقایسه و تطبیق استفاده کرده است.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.