پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کتاب مشروطیت و تبریز

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
کتاب مشروطیت و تبریز اثر ابراهیم ناصحی
توضیحات

درباره این کتاب باید گفت که جزییات مبارزه یازده ماهه مردم تبریز که توانستند مشروطه از دست رفته را بار دیگر در کشور مستقر سازند و همچنین پیشامدها و گرفتاری های بعدی منطقه تا خاتمه جنگ جهانی اول، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب شامل سه بخش است. بخش اول به اوضاع ایران، قبل از مشروطیت می پردازد. موضوع بخش دوم، اوضاع آذربایجان پس از آمدن روس ها به تبریز است. بخش سوم کتاب به زندگی و فعالیت های چند تن از مبارزان تبریز در آن دوران می پردازد.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.