پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

آخرین ایستگاه

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان
کتاب آخرین ایستگاه نوشته اریش ماریا رمارک
توضیحات

کتاب آخرین ایستگاه نوشته اریش ماریا رمارک

ماجراي سقوط برلين با فرا رسيدن شب ۲۲ آوريل ارتشهاي تحت فرماندهي مارشال كونيف خطوط دفاعي جنوب برلين را در هم شكسته و وارد برلين شد. خطوط دفاعي برلين چنان اسف انگيز بود كه مردم برلين مي گفتند كه روسها براي تسخير برلين به دو ساعت و ربع وقت احتياج دارند دو ساعت براي خنديدن به وضعيت دفاعي شهر و يك ربع ساعت براي حمله و تسخير شهر. نبرد برلين با حمله ارتش سرخ شوروي به خط دفاعي برلين آغاز شد . به دليل تلفات ارتش آلمان در طي ۶ سال جنگ مداوم در اروپا ، ارتش آلمان به شكلي جدي با كمبود مردان بالاي ۱۸ سال مواجه بود و پسران و دختران عضو جوانان هيتلري به خدمت زير پرچم فراخوانده شدند . بيشتر قواي مدافع برلين را اين جوانان و نوجوانان فاقد آموزش تشكيل مي دادند . علاوه بر اين عده، يك لژيون از افراد اس اس فرانسوي مهمترين قواي شاخص مدافع برلين به حساب مي آمد .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.