پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

برادری

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب برادری اثر استفینن نایت
توضیحات

کتاب برادری اثر استفینن نایت ترجمه دکتر فیروزه خلعت بری

 

فراماسونری جامعه پنهانی است.اگرچه رهبران این فرقه به شدت وجودش را تکذیب می کنند.و عده ی کمی از اعضایش از جمله قضات.نظامیان.سیاستمداران.و افراد خانواده های سلطنتی به این نکته توجه دارند که هر بار که در یکی از جلسات شرکت می کنند.قانون شکنی می نمایند.و دست کم از نظر قانونی خود را با خطر حداقل دو سال زندان مواجه می سازند.

براساس قانون اجتماعات غیر قانونی مصوب سال 1799 که البته احتمالاهرگز به مرحله ی اجرا درنخواهد امد.فرامسونرها فقط در شرایطی اجازه تشکیل جلساتشان را دارند.که سالانه صورت اسامی.ادرس.و وضعیت شغلس برادران را به کارکنان امنتی محلی تسلیم کنند.

این عمل هرگز انجام نشده است به این ترتیب اغلب گردهم ایهایی که در محل لژهای فراماسونری برگزار میشود.قانون بالارا زیر پا می گذارد.

در انگلستان و ویلز متجاوز از 600000 فراماسون وجود دارد.تعداد اعضا در اسکاتلند به بیش از 100000نفر می رسد و در ایرلند بین 50000 تا 70000 نفر است. تمام اعضای این جامعه ی برادری غیر عادی مرد هستند.همه به جز کسانی که از نسلهای دوم.سوم و چهارم فراماسونرها هستند و می توانند در هیجده سالگی به سازمان بپیوندند.بیش از بیست و یک سال سن دارند.

همه انها تا پای جان و پذیرا شدن قطع  عضو دهشتاک سوگند یاد می کنند که اسرار ماسونری را برای غیر خودیهایی که به چشم ماسونها کافر 3 هستند بازگو ننمایند.

ستادگاه برادران انگلستان و ویلز در لندن قرار دارد.در انجا بنای عظیم تالار فراموشخانه در گوشه ی تقاطع خیابانهای گرین کویین و وایلد مثل ردپای یک یل عظیم الجثه به چشم میخورد.این محل نشست لژ اعظم متحد انگلستان یعنی سازمان حاکم بر متجاوز از 8000لژ در انگلستان و ویلز است.

این لژها که 1200 واحد دیگر انها در حوزه ی قضایی لژ اعظم اسکاتلند و حدود 750 واحد ان تحت نظارت لژ اعظم ایرلند قرار دارند.

کارهای محرمانه و مراسمشان را در محیط عمدا فرم داده شده ی مزکتهای ماسونها تجهیز شده اند.

بعنوان مثال بسیاری از سالنهای عمومی در گوشه و کنار کشور سالنهای خصوصی دارند که برای برگزاری مراسم راماسونری مورد استفاده قرار میگرد.یعنی درست همان طور که اسکاتلند یارد نوین بعنوان ستادگاه پلیس متروپولتین ان اماکن را مورد بهره برداری قرار میدهد.

خرید کتاب برادری اثر استفینن نایت ترجمه دکتر فیروزه خلعت بری چاپ اول سال 1363 انتشارات شباویز

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.