پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سیرالملوک: سیاست نامه

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب سیرالملوک: سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک باهتمام هیوبرت‌ دارک‌
توضیحات

کتاب سیرالملوک: سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک باهتمام هیوبرت‌ دارک‌

 

سیر الملوک را برای اولین بار شارل شفر دانشمند فرانسوی هفتاد و هفت سال پیش تصحیح و منتشر کرد.سپس چندین بار در ایران و هندوستان به طبع رسید.با وجود آنکه متن شفر چندان رضایت بخش نیست چندین چاپ و ترجمه بعدی برآن مبتنی بوده است. ولی به سبب پیدا شدن نسخه های معتبری که اینک در دست داریم چاپ شفر اهمیت خود را از داده است.
مهمترین چاپها و ترجمه های قبلی این کتاب به ترتیب عبارتند از:
1-شارل شفر جلد اول متن فارسی پاریس 1891
جلد دوم ترجمه فرانسوی پاریس 1893 میلادی
جلد سوم ملحقات مطالب تاریخی پاریس 1897
شفر نسخه خطی پاریس و لندن و برلین را ماخذ قرار داده و تا حدی انها را با دو نسخه لنین گراد مقایسه کرده است.
2-سید عبدارحیم خلخالی تهران 1310
این چاپ با اندک تصرف از روی نسخه خطی مورخ 970 منتشر گردیده
3_ عباس اقبال تهران 1320

این چاپ برای شاگردان مدارس با مقایسه چاپهای شفر و خلخالی تهیه شده است و شامل مقدمه و حواشی مفید است.
4_ ب.ن.زاخودر مسکو 1949 میلادی
این ترجمه روسی مبتنی است بر چاپ شفر با استفاده از دو نسخه لنین گراد
5_مرتضی مدرسی چهاردهی تهران 1334
تجدید طبعی است از چاپ شفر به اضافه بعضی تصحیحات و حواشی علامه محمد قزوینی
6_ک.ای.شابتگر مونیخ ر1960
این ترجمه المانی مبتنی است بر چاپ شفر و از ترجمه روسی هم استفاده شده است.
7_چاپ اول به تصحیح نگارنده که بر اساس کلیه نسخه های موجود و به توسط بنگاه ترجمه و شنر کتاب در سال 1340 انتشار یافت

سیر الملوک را برای اولین بار شارل شفر دانشمند فرانسوی هفتاد و هفت سال پیش تصحیح و منتشر کرد.سپس چندین بار در ایران و هندوستان به طبع رسید.با وجود آنکه متن شفر چندان رضایت بخش نیست چندین چاپ و ترجمه بعدی برآن مبتنی بوده است. ولی به سبب پیدا شدن نسخه های معتبری که اینک در دست داریم چاپ شفر اهمیت خود را از داده است.
مهمترین چاپها و ترجمه های قبلی این کتاب به ترتیب عبارتند از:
1-شارل شفر جلد اول متن فارسی پاریس 1891
جلد دوم ترجمه فرانسوی پاریس 1893 میلادی
جلد سوم ملحقات مطالب تاریخی پاریس 1897
شفر نسخه خطی پاریس و لندن و برلین را ماخذ قرار داده و تا حدی انها را با دو نسخه لنین گراد مقایسه کرده است.
2-سید عبدارحیم خلخالی تهران 1310
این چاپ با اندک تصرف از روی نسخه خطی مورخ 970 منتشر گردیده
3_ عباس اقبال تهران 1320

این چاپ برای شاگردان مدارس با مقایسه چاپهای شفر و خلخالی تهیه شده است و شامل مقدمه و حواشی مفید است.
4_ ب.ن.زاخودر مسکو 1949 میلادی
این ترجمه روسی مبتنی است بر چاپ شفر با استفاده از دو نسخه لنین گراد
5_مرتضی مدرسی چهاردهی تهران 1334
تجدید طبعی است از چاپ شفر به اضافه بعضی تصحیحات و حواشی علامه محمد قزوینی
6_ک.ای.شابتگر مونیخ ر1960
این ترجمه المانی مبتنی است بر چاپ شفر و از ترجمه روسی هم استفاده شده است.
7_چاپ اول به تصحیح نگارنده که بر اساس کلیه نسخه های موجود و به توسط بنگاه ترجمه و شنر کتاب در سال 1340 انتشار یافت

خرید کتاب سیرالملوک: سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک باهتمام هیوبرت‌ دارک‌ چاپ انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب سال 1340

 

سير الملوك با سياست نامه اثر خواجه نظام الملك طوسي يكي از آثارمهم نثر فارسي در قرن پنجم هجري است كه در باب آيين فرمانروايي و كشور داري نگاشته شده است. رواني وشيوايي وايجاز سخن دراين كتاب چنانست كه اهل ادب آن را يكي از چند كتاب معدود گرانبهاي دانسته اند كه براي فرا گرفتن دقايق هنر نويسندگي بايد از آنها بهره جست. اين كتاب ارجمند نيز مانند بسيار ديگر از شاهكارهاي زبان فارسي از گذشت زمان و تصرف كاتبان آسيب فروان ديده است و حق اين بود بشيوه علمي كه محتاج همت و حوصله بسيار است درآن نگريسته شود هيوبرت دارك از ايرانشناسان انگليسي اين مهم رابر عهده گرفته و پس از سالها تحقيق اينك نسخه منقحي فراهم آورده است كه اصلح نسخه هاي موجود است از كوششهاي مفيد دارك تحقيق درلغات و اصطلاحات وقواعد دستور زبان اين كتاب است كه راه را براي مطالعه ديگر محققان مي گشايد و دوستداران زبان فارسي را به دقت در متون و جستجوي نكته هاي تازه بر مي انگيزد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.