پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

شیطان و دوشیزه پریم

موجود
150,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان
کتاب شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو
توضیحات

کتاب شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو ترجمه آرش حجازی

 

کتاب شیطان و دوشیزه پریم که در توسط پائولو کوئیلو نوشته شده است.با ترجمه آرش حجازی انجام گرفته است.

غریبه از بین آن همه شانتال‌ پریم‌ را انتخاب‌ می نماید تا به اثبات رساند که انسان‌ به طور ذاتی شر می باشد.

پیشنهاد بیگانه‌ خواهد توانست واسه ی تمام عمر سرگذشت شانتال‌ تهی دست و یتیم‌ را عوض‌ نماید ولی او می بایست بین فرشته‌ و شیطانی‌ که‌ هر آدمی در درون‌ خود داشته انتخاب‌ کند.

دهکده ای که درگیر آز و هول و ترس می باشد.مردی اسیر شبح گذشته ای غمناک دختر جوانی در پیدا نمودن خوشبختی و واسه ی تصمیم گیری کردن تنها هفت روز فرصت باقی است.

جنگ کردن در کنار فرشتگان یا شیاطین در این هفته بسیار سخت و تکرار ناشدنی هر یک عهد خود را پبش می گذارند. ویسکوس دهی بسیار کوچک و از ذهن ها رفته در دوران و مکان میدان این جنگ ترسناک خواهد بود.

بیگانه ای اسرارآمیز داخل دهکده شده و از آن وقت دهکده در پی نقشه ای زیرکانه می شود که اثر آن هیچ وقت از روح تک تک ساکنان این دهکده نخواهد شد.

بیگانه از دوردست آمده و به دنبال گشتن جوابی واسه ی پرسشی نگران کننده است.آدمها در ذات خود نیک می باشد یا بد.

داستان شیطان و دوشیزه پریم درستی و راستی آدم را به صورت وحشتناکی آزمایش می کند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.