پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

عشق و سلطنت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان
عشق و سلطنت نوشته موسی نثری همدانی
توضیحات

کتاب عشق و سلطنت اثر موسی نثری همدانی

ماجرای زندگی پرشگفت کوروش کبیر

کتاب داستان عشق و سلطنت نگاهي است .تاريخي به ورود پارسها به قلمرو مادها و غلبه پارسها بر مادها و تشكيل شده است. حكومت هخامنشيان با همه شكوه و عظمتي كه در نقش برجستههاي شهر پارس، تخت جمشيد ميبينيم. اما كنار اين وقايع مضبوط تاريخي، رخدادهايي واقع ميشود كه عمدتا ريشه در عواطف انسان دارد و اين بار، تارخي از زاويه عاطفه انساني و اتفاقا لطيفترين آنها يعني عشق نوشته شده است و همين عشق است كه زمينهساز وقايعي ميشود كه امپراتوري را بنياد مينهد و حكومتي را سرنگون ميسازد. در هر حال هر چه جزمي بينديشيم هرگز نخواهيم توانست عنصر عاطفه را از عرصه روابط انساني كنار بگذاريم كه عاطفه در وجود ما به وديعت نهاده شده است، و آن هم با چه لطافت و چه ظرافتي. تاريخ را بيعشق نوشتن، انكار واقعيتي است كه پژوهش را ناقص ميگرداند

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.