پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ناپلئونی کوچک

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

ناپلئونی کوچک نوشته ویکتور هوگو
توضیحات

کتاب ناپلئونی کوچک اثر ویکتور هوگو ترجمه ناصر ایراندوست

دردهای بسیار بزرگ ویکتور هوگو از ناپلئون سوم رمان حاضر مجموعه ‌ای است , شامل سه اثر سیاسی ـ ادبی ـ اجتماعی از ویکتور هوگو که آنها را در دوران تبعید نوزده ساله در زمان ناپلئون سوم سروده یا تالیف کرده است. بخش اول کتاب ترجمه و تلخیصی است از نوشته آندره مورا درباره زندگی و آثار ویکتور هوگو. در بخش دوم ترجمه کتاب ناپلئونی کوچک به چاپ رسیده که نوشته ‌ای سیاسی هجو آمیز است. ویکتور هوگو در این نوشته , ناپلئون را به باد انتقاد گرفته کینه ‌اش را از او و کودتا ابراز می‌دارد. او از این که رئیس جمهور به‌ رغم سوگندش آزادی مطبوعات را از میان برد و مجلس را منحل کرد بسیار به خشم آمد و با گروهی از جمهوری خواهان دست به مبارزه زد. شب نامه‌هایی در میان مردم پاریس پخش کرد. به همین سبب حکم بازداشتش صادر شد و ناگزیر با لباس کارگری به بلژیک گریخت و دوران تبعیدش این گونه از سال 1851 آغاز شد و تا سال 1870, نزدیک نوزده سال به طول انجامید. در بخش سوم ترجمه کتاب سال ‌های رنج آمده است. این کتاب حدیث رنج‌های هوگو در تبعید و اثری ادبی است شامل نوشته ‌ها و سخنرانی‌ ها و سروده‌ های او درباره تبعید و تبعیدیان. بخش چهارم نیز در بردارنده ترجمه دیوان هجوآمیز سیاسی کیفرها ٬ مجموعه ‌ای از سروده‌ های ویکتور هوگو است. اشعار این دفتر نیز برای مبارزه بر ضد غصب سلطنت سروده شده و از طنز شدید و القای روح والای انسانیت و تنوع موضوع و سبک برخوردار است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.