پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

هوخشتره

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان
کتاب هوخشتره اثر سبکتکین سالور
توضیحات

 کتاب هوخشتره

زمین سرد شد جهان ناگهان چهره دگری به خود گرفت.در دشت فراخ جز سپیدی برف که زمین را زیر بار گرانی می فشرد.جز صدای زوزه مانند باد سهمگین چیزی نبود.زمین سرد شده بود و برای زندگی راهی نبود.جز گریز.چهار پایان خرد و بزرگ می مردند.مردان و زنان خوراک به دست نمی اوردند.پستان گوسفندان از شیر تهی شده بود.زمین گرم نشده.گیاه درست نرسته.تابستان رفته بود. خورشید ان ایزد بلند پایه رنگش به زردی می گرایید.گرما و فروغ خود را از دست می داد.به انسان اندوزدگان از استانه شرق شرم زده سر بر می اورد و شتابان و گریزان به سوی خوابگاه شبانه می دوید.گویی ان ایزد بلند پایه از مردمان شرم داشت که دیگر نمی توانند بدانان از گرمی و فروغ خود بهره بیشتری دهد.

شب ها دراز. سر ازار دهنده.و روزها اندو زا.کوتاه و گریزان بوئند.پیران قوم کرپانان در شگفتی فرو شده بودند.چه کس فروغ ایزد خورشید را از انان دریغ کرده بود؟چه کسی زندگی را از انان می ستاند و به ژرفای سرد و پر از بیم مرگ می راند.ایا اهریمن بد کنشت؟آن رو سیاه .سیاه کار سرزمین را سرد و تاریک کرده بود.ایا ایزدان از مردمان پاک نؤاد اریایی روی برتافته بودند و انان را پله و رها کرده بودند تا پنجه های ترسناک و سرد اهرمن انان را در هم فشرد و زندگی را از انان بازستاند ایا زمین.جایگاه زندگی و شادی به اهرمن سپرده شده بود.تا مرگ زا و نابود کنده گردد.نه پیرامون قوم نه کویان هیچ یک نمی دانستند.و این ندانستن انان را بیشتر ازار می داد تا زندگی دردناکی که بدان دچار شده بود.تا مرگ دوستان عزیزانشان نابودی گوسفندان و گاوها و ماکیانها و اسبان .بدین سان سالی دگر سپری شد...چند خطی که خواندید برگرفته از بخش نخست رمان حاضر میباشد.

خرید کتاب هوخشتره اثر سبکتکین سالور پرتوی روشن بر زندگی نیای کوروش بزرگ چاپ اول سال هزار سیصد هشتاد هفت از انتشارات سمیر در فروشگاه اینترنتی کارا کتاب موجود است و برای خرید کتاب مطابق روش خرید اقدام نمایید.و همواره توصیه میشود پیش از خرید آنلاین با مشاورین سایت تماس حاصل فرمایید.

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.