پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خاطرات خانه مردگان

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب خاطرات خانه مردگان اثر فئودور داستایوسکی ترجمه محمدجعفر محجوب
توضیحات

کتاب خاطرات خانه مردگان اثر فئودور داستایوسکی ترجمه محمدجعفر محجوب

 

 در این مقدمه کوتاه مجال بحث در باب زندگی نویسنده نابغه قرن نوزدهم روس فیودور داستایوفسکی و ارزش هنری آثار وی نیست.درین باره تاکنون کتابهای عظیم برشته تحریر درآمده و هنورز بسیاری از سخنان ناگفته مانده است. مترجم نیز سر این گستاخی را ندارد.این حکایت را بباید دفتری.

آنچه اینجا میتوان فهرست وار تذکار داد اینستکه وی بسال 1821 در مسکو دیده بجهان گشود و در سال 1881 پس از شصت سال زندگی پر نشیب و فراز و سرشار از ترس و دلهره و نومیدی و عشق و امید درگذشت و آثاری جاودان از خود برجای گذاشت.

 انتشار این کتاب اثر عظیمی در وضع زندان های روسیه کرد مجازاتهای بدنی که مجرمین رسما بدان محکوم می شدند بسر افقتاد

خرید کتاب خاطرات خانه مردگان


 درین سرگذشت ناتمام گاهگاه قطعات عجیب و خاطرات وحشت انگیز بدون نظم و ترتیب و باتشنج آمده...چنانکه ی نویسنده برای آسوده ساختن خویش آنها را نوشته است. این محیط پسا و ساقط این دنیای تازه که تا امروز نفوذ ناپذیر مانده است غرابت بعضی وقایع و پاره یی ملاحظات و اظهار نظرهای عجیب تمام برای خوانندگان آن عصر و حتی مردم امروز تازگی دارد.
با اینهمه ممکن است من درباب ارزش واقعی این کتاب اشتباه کرده باشم.

زندان ما در انتهای اليه دژ و كنار سنگر جاي داشته است. هرگاه از بین شكافهاي پرچين، براي ديدن دنياي خارج مينگريستم، جز يك قطعه كوچك آسمان و يك خاكريز بلند كه از علفهاي بلند استپ پوشيده شده بود چيزي نمي ديديم و شب و روز نگهبانان آنجا قدم مي زدند

 

 

خرید کتاب خاطرات خانه مردگان اثر فئودور داستایوسکی ترجمه محمدجعفر محجوب چاپ اول انتشارات شرکت سهامی جیبی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.