پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ( خط ویژه : ۲۶۷۱۴۹۳۷) ( مشاور فنی : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴)

روزگار و اندیشه ها

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب روزگار و اندیشه ها اثر مشفق کاظمی
توضیحات

کتاب روزگار و اندیشه ها اثر مشفق کاظمی دو جلدی

 

 تنها انگیزه ام این بوده که چون از دوران کودکی تا امروز هر زمان به صورتی بازیچه سیر اجتماعی بوده که در آن سالها جسما و روحا نشو و نما کرده ام و در نتیجه خواه ناخواه به بررسی روان و رفتار و کردار خویشاوندان و آشنایان اداری و سیاسی می پرداخته ام با خود چنین پنداشته ام که اگر قضاوتهایی که نسبت بوقایع و حوادث دوران زندگی خود کرده ام نمونه هایی بخوانندگان عرضه داشته و در انجام این منظور تا سرحد انکان از حقیقت گوئی دوری نجویم چندان بی فایده نباشد.
از ذکر این نکته نیز ناگزیرم که بهیچوجه دعوی تاریخ نویسی ندارم و آنچه مینویسم متکی باسناد و مدارک و یا یادداشتهایی نیست که در موقع خود برداشته شده باشد.
بلکه در این راه سخت و دشوار فقط از حافظه خود که آنهم لوح محفوظ نیست مدد گرفته ام پس نه تنها بعید نبوده بلکه بسیار محتمل هم می باشد که در نقل وقایع و حوادث و غیره دچار اشتباهاتی هم شده باشم.


تنها اطمینانی که میتوانم بدهم اینم است که از گزاف گویی جدا دوری جسته ام و در مواردی که در تماس با معاصرین خود احیانا رفتار ناگوار و ناهنجاری دیده ام کوشیده ام از کینه توزری بپرهیزم و تا سرحد امکان از قضاوتهای سخت درباره شخص آنان و کردارشان خودداری نمایم و نیز به پیروی از روشی که اشتفان زوایک نویسنده نامدار اتریشی در آخرین کتاب خود بنام جهان دیروز بکار بسته است هرچند ناچار شده ام ضمن نقل اوضاع هر دوره و زمانی شمه ای از خصوصیات زندگی شخصی و خانوادگیم را باخوانندگان درمیان گذارم اما منظور اساسیم همانا تشریح قضاوتهایی بوده که بمقتضای سن و معلومات ناقص و فهم محدود و تشخیص نارسای خودو حین اشتغالات گوناگون اداری و سیاسی و تماسهای که طبعا با غالب طبقات مردم داشته ام در باره محیط و حوادث دوران زندگی خود بنمایم.

این رمان مثل دو کتاب دیگر مشفق کاظمی تهران مخوف و یادگار یک شب دنباله رو خط تفکر نویسنده در همان خط و سوی و مسائل اجتماعی و مشگلات پیرامون آن است این کتاب در دهه چهل و پنجاه توسط انتشارات ابن سینا به چاپ رسیده است

خرید کتاب روزگار و اندیشه ها اثر مشفق کاظمی دو جلدی چاپ اول 1350 انتشارات ابن سینا

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.