پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب های نیکوس کازانتزاکیس

موجود
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب های نیکوس کازانتزاکیس
توضیحات

کتاب های نیکوس کازانتزاکیس

 

کتاب های نیکوس کازانتزاکیس در سایت کارا کتاب نسخه اصل و بدون سانسور چاپ قدیم موجود است و اما درباره خود نویسنده یعنی نیکوس کازانتزاکیس باید نوشت که این نویسنده بزرگ جهان متولد یونان است  و در سال هزار و هشتصد و هشتاد و سه بدنیا امد و در سن هفتاد و چهار سالگی در سال هزار و نهصد و پنجاه و هفت چشم از جهان فرو بست. اکثر آثار نیکوس کازانتزاکیس به زبانهای مهم دنیا ترجمه شده است. همینطور بفارسی

او بسیار با تجربه و فرزانه بوده و با سفرهای بسیاری که به بسیاری از کشورهای دنیا داشته شناخت کافی نسبت به فرهنگهای متفاوت داشت. و در کلیه آثارش تمامی تجربه ها و دانش خود را گنجانده است.

ما در کتاب های نویسنده بزرگ یونانی فراتر از یک کشور پیش رفته و ما شاهد اثر یک فیلسوف هستیم.و همانطور که گفته شد در ایران نیز بسیار طرفدار داشته و کلیه آثارش بفارسی برگردانده شده است..

فروش کلیه کتاب های نیکوس کازانتزاکیس

آثار نیکوس کازانتزاکیس

سیر و سلوک/

۱۹۲۳ اودیسه/ ۱۹۳۸

زوربای یونانی/ ۱۹۴۶

قاتل برادر

سودوم و گومورا

مسیح بازمصلوب/ ۱۹۴۸

آزادی یا مرگ یا کاپیتان میکالیس/

۱۹۵۰ آخرین وسوسه مسیح/

۱۹۵۱ مناظر سحرآمیز یونان

فرانس فن آسیزی/ ۱۹۵۶ (در ایران با نام «سرگشته راه حق» ترجمه شده است).

گزارش به خاک یونان/

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.