پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

رساله قشیریه

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

رساله قشیریه نوشته ابوالقاسم قشیری
توضیحات

کتاب رساله قشیریه اثر ابوالقاسم قشیری ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی - بدیع الزمان فروزانفر

کتاب رساله ي قشيريه نامه يا پيامي است كه قشيري ان را به صوفيان شهرهاي اسلام فرستاده است و علت نوشتن ان ظهور فساد در طريقت و انحراف صوفي نمايان از آداب و سنن مشايخ پيشين و ظهور مدعيان دور از حقيقت و دروغين بوده، و مصنف در مقدمه، اين مطلب را از روي سوز و گداز شرح داده است. اين كتاب كه يكي از مآخذ و اسناد مهم و معتبر تصوف است مشتمل بر عقايد صوفيان و بيان معرفت و محبت و شوق و وظايف مريد و مراد و اثبات كرامات اوليا و احوال صوفيان است و كساني كه بخواهند از اصول طريقت يا تاريخ تصوف اصطلاحات صوفيان اطلاع درست و مستند داشته باشند از مطالعه اين كتاب و مراجعه بدان هرگز بي نياز نخواهند بود. تاليف متن عربي كتاب در نيمه ي اول قرن پنجم انجام گرفته، و در همان زمان يا كمي دنبال تر، ابوعلي حسن بن احمد عثماني آن را به فارسي ترجمه كرده است. رساله قشيريه، بي گمان يكي از مآخذ و اسناد مهم و معتبر تصوف و عرفانِ اسلامي است و كساني كه بخواهند از اصول طريقت يا تاريخ تصوف اطلاع درست و مُستند داشته باشند، از مطالعه و مراجعه بدين كتاب هرگز بي نياز نخواهندبود. از همان آغازِ تأليف، اين كتاب در بين عرفا و خانقاه نشينان، به سرعت جايگاه والايي به دست آورد و به عنوان مَتني آهنگين و جذ٧اب و معنوي خوانده مي شد و مريدان و درويشان را در وَجدي وصف ناپذير فرو مي برد. خواندن رساله قشيريه در ميان صوفيه رواجِ بسياري داشت و عارفانِ بزرگي هم چون مولوي و عطار، در آثار خود از اين كتاب، بسيار ياد كرده اند و عارفاني نيز شرح هاي دقيق و مهمي بر اين كتاب نوشته اند. امروزه نيز در محافلِ عرفاني و معنوي، اين ميراثِ گران سنگِ ابوالقاسم قُشيري، از جايگاه رفيعي برخوردار است و كام مشتاقان واديِ معرفت را از زلالِ معنويت سيراب مي سازد. از رساله قشيريه دو ترجمه موجود است. ترجمه اول در سال 601 ه . ق. در بغداد كتابت شده كه نسخه آن بسيار مغشوش و مشو٧ش است. ترجمه دوم كه اصلاح ترجمه نخستين است، تاريخ كتابت ندارد ليكن از روي قرائن خط٧ و املا مي توان گفت كه در نيمه دوم قرن ششم يا اول قرن هفتم كتابت شده است. ابوعلي بن احمد عثماني كه از جمله شاگردان و مريدان ابوالقاسم قشيري بود و به انوع فضل آراسته، متنِ عربيِ رساله قشيريه را به فارسي ترجمه كرد و سال ها بعد مترجمي گمنام، اين ترجمه را اصلاح كرده و مجددا آن را نشر مي دهد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.