پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

زندگینامه یک یوگی

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

کتاب زندگینامه یک یوگی اثر پاراما هانسا یوگا ناندا
توضیحات

کتاب زندگینامه یک یوگی اثر پاراما هانسا یوگا ناندا ترجمه فریبا مقدم

 

 علم یوگایی براساس ملاحظه تجربی انواع تمرین های تمرکز و تعمق قرار گرفته است و یوگا عابد را قادر می کند به اختیار خود جریان حیات را به گیرنده های پنج گانه حواس بینایی.شنوایی. بویایی.چشایی و لامسه منتقل کند. یوگی با رسیدن به این نیرو قطع ارتباط حواس می تواند به سادگی ذهن خود را به اختیار خود با قلمروهای الهی یا با دنیای ماده پیوند دهد. او دیگر به ناخواست به وسیله نیروی حیات به قلمرو و تهی حواس پر سر و صدا و افکار بی قرار باز نمی گردد.
زندگی یک کرییا یوگی پیشرفته تحت تاثیر اعمال گذشته نیست بلکه فقط توسط راهنمایی های روح اللهی است که هدایت می شود .بدینسان عابد از اعمال نفسانی خوب و بد زندگی روزمره که مانند حرکات حلزون آهسته است عقب وار می فرازد.

 شیوه برتر زندگی روح.یوگی را از زندان نفس خود رها می سازد و او می تواند هوای مطهر حضور خدا در همه جا را تنفس کند. بندگی و اسارت زندگی طبیعی بر عکس در یک مسابقه خجالت اور اسیر است.انسان با انطباق زندگی خود با نظم تکاملی نمی تواند از طبیعت سبقت بگیرد.با اینکه او بدون تخطی از قوانینی که بر جسم و ذهنش حکمرانی می کند همچنان نیازمند یک میلیون سال زندگی های رنگارنگ تا به رهایی برسد.

خرید کتاب زندگینامه یک یوگی

 

 شیوه های جهان نمای یک یوگی که خود را از شناسایی ذهن و فیزیکی رها می کند بنابراین به کسانی توصیه می شود که هزاران هزار سال را با انزجار می نگرند.این محیط عددی در مورد انسان معمولی که در هماهنگی با طبیعت زندگی نمی کند بزرگتر می شود.و در عوض پیج و خم های غیر طبیعی را دنیال می کند و در جسم و ذهن خود به قوه تمیز سلامت عقل طبیعت اهانت می کند.دو میلیون سال سختی می تواند او را به رهایی برساند.

بشر خواسته و ناخواسته در مسير كمال جاري است و به سوي كمال پيش مي رود. كليه انتخابها، هدف گذاري ها، اميال و طلبهايش در پي يافتن حقيقت، وصل به آن و سرور باطني ناشي از آن بوده است. از سوي ديگر تمام تلخي، ناكامي، شكست، ياس و فرو ريختنهايش(در هر منظر و پوشش و به هر دليل و بهانه اي) برخاسته از جدايي از آن سرور باطني است. انسان حتي در التذاذي كه به چشمي برتر، حقير و ناچيز مي آيد، به جستجوي آن سرور_ آن خاطره ديرينه از آن وصل الهي_ است كه در فطرت او يادگار مانده است. از اين روست كه او عشق را آشناترين و پرجذبه ترين خواسته خود مي يابد(كه عشق ترجمان ملموس حقيقت براي اوست). پاراماهانزا يوگاناندا از عرفاي معاصر هندي است كه قطبي مقتدر در انتشار آگاهي الهي در دنياي امروز و خاصه در جهان غرب محسوب مي شود. كتاب حاضر، شرح زندگي وي در صورت كامل آن است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.