پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

شفای زندگی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی
شفای زندگی نوشته لوئیز ال. هی
توضیحات

کتاب شفای زندگی اثر لوئیز ال. هی

نویسنده معروف لوییز ل. هی كتاب پرفروش «شفاي زندگي» از رهبران بلند آوازه بين المللي «نهضت عصر نوين» است. پيام اصلي خانم لوييز هي اين است كه: «اگر مشتاق باشيم كه روي ذهن خود كار كنيم، تقريبا همه چيز را مي توان شفا داد.» نويسنده اين كتاب، تجربه هاي بسيار و اطلاعات دست اولي درباره شفا دادن دارد كه سخاوتمندانه آنها را در اختيار ما مي گذارد. حتي اين دانش كه چگونه سرطان وخيم پيشرفته اش را خود علاج كرده است. وي در بخشي از اين كتاب مي گويد: ... آنچه دربارهء خود و در بارهء زندگي مي انديشي و معتقدي، برايت به واقعيت در مي آيد. و ما براي آنچه مي توانيم بينديشيم، انتخاب هاي نامحدودي در اختيار داريم. بيشتر ما دربارهء اين كه كي هستيم عقايدي نابخردانه، و دربارهء اينكه زندگي را چگونه بايد زيست، قواعد بسيار بسيار خشكي داريم. اين به معناي سرزنش ما نيست. زيرا در اين لحظه، به بهترين كاري كه از دستمان بر مي آيد سرگرميم . اگر دانش و فهم و هشياري بهتري داشتيم، حتماً به كار ديگري دست مي زديم. تمناي من اين است كه به دليل جايي كه در آن قرار داريد، خود را به ديدهء تحقير ننگريد. اين واقعيت كه من را و اين كتاب را يافته ايد، نشان مي دهد كه آمادگي ايجاد تغيير تازه را در زندگي خود داريد. پس قدر خود را بدانيد و به خاطر داشته باشيد كه عباراتي نظير اين كه: «مرد نبايد گريه كند» يا «زن نمي تواند پول در آورد» عقايد محدود كننده اي است كه بايد در زندگي كنارشان گذاشت... فهرست مطالب: پيشگفتار بخش اول: مقدمه پيشنهادهايي به خوانندگانم نكاتي درباره فلسفه ام فصل اول: آنچه معتقدم بخش دوم: جلسه اي با لوئيز فصل دوم: مشكل چيست؟ فصل سوم: مشكل از كجا پديد آمد؟ فصل چهارم: آيا حقيقت دارد؟ فصل پنجم: حالا چه كار مي كنيم؟ فصل ششم: مقاومت در برابر دگرگوني فصل هفتم: شيوه دگرگوني فصل هشتم: نوسازي فصل نهم: تمرين روزانه بخش سوم: به كار بردن اين آرمانها فصل دهم: روابط فصل يازدهم: كار فصل دوازدهم: موفقيت فصل سيزدهم: ثروت فصل چهاردهم: جسم فصل پانزدهم: فهرست بيماريها الگوهاي تازه ذهني بخش ويژه: جا به جا شدن مهره هاي ستون فقرات فصل شانزدهم: داستان من

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.