پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

فلسفه سیاسی فارابی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

فلسفه سیاسی فارابی نوشته فرناز ناظر زاده کرمانی
توضیحات

مشکل بسیار اساسي در کتاب فلسفه سياسي فارابي«مدينه فاضله» است،نظام سياسي که اصل عمده آن تحقق تعالي و سعادت انسان است و موضوعيت فلسفه سياسي و علم سياست را در همين مقوله بررسي مي کند که آماج های آن ره يابي به ماهيت ويژه انسان،سعادت وی و اهرم هايي که نيل به تحقق آنرا مشخص مي سازد،است. انسان از ديد فارابي،به کمال با گزينش هدف آگاهانه آزادی در انتخاب و آزادی که عقل به دلايل گوناگون تداعي مي کند،دست مي يازد.از آزادی،فارابي نه به شيوه مذهب عقلگرای معتزله،بلکه به گونه ارسطو برداشت دارد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.