پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

جنات الوصال

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی
جنات الوصال نوشته جواد نوربخش
توضیحات

 كتاب جنات الوصال اثر جواد نوربخش

از شگفت انگيز ترين و معروفترین رویدادهای در عالم تصوف،ماجراي ادعاي قطبيت ۲۱ نفر پس از مرگ ميرزا عبد الحسين ذوالرياستين مشهور به مونسعليشاه است با مرگ وي اين ۲۱ نفر به رقابت پرداختند.وهر کدام مدهي قطبيت شدند. مونس عليشاه وصيت کرده بود که وي را در خانقاه کرمانشاه دفن کنند.همه مدارک نشان مي داد او به کسي حکم جانشيني نداده است ودر نامه هاي مختلف که از او موجود است اين مطلب تاييد شده است. اما... در ميان همه مدعيان جواد باغياني کرماني مشهور به دکتر نوربخش که در آنزمان يعني ۱۳۳۲ معاونت بهداري بم را برعهده داشت ادعاي قطبيت کرد وي چون قبلا نواده مونسعليشاه را به همسري گرفته بود به نوعي خود را مستحق تر از بقيه مي دانست لذا چند کار کرد تا بتواند بر رقبا پيروز شود وخرقه خدمت به خلق الله را در لباس تصوف به تن کند اول اينکه بعد از مرگ مونسعليشاه در مورخه ۲۶ خرداد ۱۳۳۲ اطلاعيه اي در روزنامه اطلاعات شماره ۸۱۴۰ منتشر نمود که در ان آمده بود:جناب آقاي دکتر جواد نورخبش جانشين فقيد سعيد قطب العارفين حضرت آقاي حاج ذوالرياستين نعمت اللهي ديروز وارد تهران شدند ودر خانقاه تشريف دارند دومين حربه وي خريد خانقاه نعمت اللهي از ورثه مونسعليشاه به مبلغ ۴۵ هزارتوان انزمان در چهارسوق چوبي خيابان بلور سازي بود حرکت بعدي وي تلگراف زدن به افراد موثر بود که از وي حمايت کنند وي در نامه ايکه موجود است نوشته است که: برادر عزيزم.اين روزها منتظر اقدامات وفداکاريهاي تو هستم.نکات زير را در نظر داشته باش. خونسرد باش.گوشت به حرف اين وان نباشد و... تا جاييکه مي گويد: در روزنامه اگر بتواني اطلاعات هفتگي به وسيله خودت يا هر که مي تواني از دوستان سعي کن شرح حالي از حضرت آقا(مونسعليشاه)جمع وبه چاپ برسان ودر خاتمه بدين مضمومن بيافزايي که بعد از ايشان بطوريکه در زمان حيات فرموده اند وجمهور فقرا هم همين عقيده را دارند آقاي دکتر جواد نورخبش کرماني جانشين هستند.سعي کن در چند روزنامه چاپ کني خصوصا اطلاعات هفتگي (سلسله هاي صوفيه ايران ص ۲۲۱-۲۲۲) حتي وي به سراغ اقطاب ساير فرقه ها مثل ميرطاهر خاکسار رفت تا از وي حمايت کنند که وي را بيرون نمود وامروز اين قطب العارفين در آمريکا مشغول هدايت خلق است. به هر حال وقتي انسان اين مسابقه را براي هدايت خلق از سوي اين اقطاب مي بيند دچار شگفتي مي شود که هنوز هم مرداني چون نوربخش هستند؟؟!!!

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.