پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

چنین گفت زرتشت

موجود
150,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی
کتاب چنین گفت زرتشت اثر فریدریش نیچه
توضیحات

کتاب چنین گفت زرتشت اثر فریدریش نیچه که به نظر بسیاری از منتقدین شاهکار و شاخصترین اثر نویسنده است.در کتاب چنین گفت زرتشت کارکتر اصلی این اثر زرتشت پیامبر ایران باستان است که فریدریش نیچه در این اثر افکار و ایدئولوژی خود  را زبان زرتشت بازگو می کند.و شامل دیدگاهی نوین و جان کلام فلسفه نیچه چون خدا مرده است و بازگشت ابدی و اصلیترین دیدگاه اش ابرمرد. و چنین امده که زرتشت بعد از 10 سال گوشه نشینی در کوشهستان آلپ حس کرده که می بایست جان خرد خود را به ادمی نثار کند از اینرو به میان انسان باز میگردد و شروع به دعوت می نماید اما کسی به سخنان ایشان که از جان الهی شکل گرفته گوش نمی کند. و انان مردمانین که ففقط به لذت دنیا و خندیدن به پوچی دنیا دل و گوش دادنه اند.پس زرتشت می بایست برای خود یارانی انتخای کند که ایشان در تحقق هدفش یاری رساند و چون سیاق کتب اسمانی کهن بسان اوستا و انجیل سخنانی به ایشان نماید. پس اولین سخنانش تمثیلیست به اسم 3 دگردیسی که در راه دگرونی روح ادمی و تحولش را بیان نموده.از نماد شتر که به معنای اطاعت است تا نماد شمسیر که نشان از نفی شدید است.همانطور که مطرح شد کتاب چنین گفت زرتش مشهورترین اثر یا یکی از دو کتاب از بهترین کتاب های فریدریش نیچه است.

در سخنان بعدی کتاب با تنوع موضوع و سخنان گوناگون روبرویم که نیچه به ادم های بی ارزش که دچار ضعف نفش هستن و به ناتوانی ارام اخلاق امان میبرند.خرید کتاب چنین گفت زرتشت اثر فریدریش نیچه ترجمه کتاب های داریوش آشوری نسخه سانسور نشده چاپ سال 1356 انتشارات آگاه

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.