پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی
اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر نوشته ژان پل سارتر
توضیحات

کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر اثر ژان پل سارتر

داخل كشور ما آن چنان از اگزيستانسياليسم به طور پراكنده در اذهان جاي گرفته بيشتر به دو صورت است: عده اي برآنند كه اگزيستانسياليسم جز بي قيدي و ولنگاري و پشت پا زدن به آداب اجتماعي و رسوم انساني معنايي ندارد. اينان به جز مسخره گرفتن زندگي و مجاز دانستن روشنفكر در دست زدن به كارهاي ناصواب و جنون آميز، مفهومي براي اين فلسفه نمي شناسند.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.