پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

موجود
250,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر اثر ژان پل سارتر
توضیحات

 کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر اثر ژان پل سارتر

 

کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر - ژان پل سارتر - ترجمه مصطفی رحیمی
این کتاب خلاصه جامع و تقریباً کاملی را از فلسفه سارتر به دست می دهد، چون این مطالب در اولین مرتبه به صورت سخنرانی بیان شده و هدف آن همه فهم کردن اگزیستانسیالیسم بوده، کتابی صرفاً فلسفی و پیچیده نیست و برای استفاده همگان فراهم آمده است. چه در زمان کتاب و چه در پایان آن از انتقادهایی که بر این فلسفه شده یاد گردیده و این بیشتر از هرچیز دعوتی است به داوری و سنجش و تفکر پیرامون مطالب این کتاب. مسائلی که در این کتاب مطرح شده ممکن است ما را به تجدید نظر در زندگی روشنفکری کنونی وادار کند. امروزه در میان جامعه نوعی حالت تسلیم در برابر سرشت و سرنوشت درمانی ایجاد شده که جنبه مخرب دارد، طرح مسئله اصالت بشر به معنایی که سارتر برای آن قائل است شاید بتواند ما را به تجدید نظر در این موجود گیاهی وا دارد. فلسفه های جبری آنچنان که ما پذیرایشان شده ایم به این کاهلی صحه زده است که بشر تماشاگر نبرد یزدان و اهریمن است و در حد او نیست که تقلبی یا اعتراضی کند. مسئله آزادی و شرح با اهمیتی که سارتر برای آن قائل است شاید این توهم را متزلزل کند؛ طبیعت گدا سرشتی در ما ایجاد شده که هر روز دیده به جایی بدوزیم و همه قوای انسانی خود را به صورت امید در این نگاه گرد آوریم؛ نگاه بی عمل، نگاهی بت‌پرستانه، نگاهی پر تکدی و عاری از شوق و جاذبه حرکت، با این کار از خود نومیدیم و به دیگران امیدوار. باشد که نظریه ناامیدی سارتر تفاوت زمینه تفکری دیگر در این باره به دست دهد.
در اهمیت مسئه مسئولیت از دید سارتر میتوان اشاره کرد که با وجود تعهد در جناح چپ حمله شوروی سابق به مجارستان را در سال ۱۹۵۶ به شدت محکوم کرد و لشکرکشی آن کشور را به بهار راگ در سال ۱۹۶۸ ضایعه در سوسیالیسم دانست و بی‌گمان آن بانوی نویسنده آمریکایی که در برحه جنگ بوسنی و هرزه گوین، نمایشنامه در انتظار گودوی بکت را در شهر سرایوو در نور شمع اجرا کرد گوشه چشمی به بحث مسئولیت نویسنده داشت که تا امروز منسجم ترین آن را ساتر مطرح کرده است. هنگامی که به سال ۱۹۹۶ یکی از مجله های ادبی فرانسه از ۸ فیلسوف و مورخ و نویسنده می پرسد که چه مفهومی برای واژه روشنفکر قائل هستید یکی از آنان (لوی فری) پاسخ می‌دهد روشنفکر در زمینه اخلاقی و سیاسی آشکارا و با کمال میل قبول تعهد می‌کند و در برابر به قول هگل قاطعیت زمان خود، نگاهی دارد اساساً انتقالی؛ از این نظر سارتر الگویی است متعالی که از آن فراتر نمی توان رفت. زمان بی رحم است امروزه بخشی از فلسفه او کهنه شده است اما بخش‌هایی از آن هم تا هنوز تازه هستند و این گفته درباره هر فیلسوف صاحب نظری صادق است.
مینا مظفری خسروی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.