پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی
نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی نوشته عبدالحسن مشکوة الدینی
توضیحات

کتاب نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی اثر عبدالحسن مشکوة الدینی

در این کتاب آمده است که ملاصدرا پايه ريز حكمت متعاليه است . حكمتي نوگرا در فلسفه كه با اتخاذ طريق سومي منبعث از اصول مشترك فريقين اشراق و مشا سعي در ارايه راه جديدي در فلسفه دارد . او عقل و دين را حقيقت واحدي مي پندارد و اذعان مي كند كه هر گز نتايج عقليه به مخالفت با دين منجر نخواهند شد . در نظر ملاصدرا سكون مفهومي خارجي نيست و جسم بي حركت متصور نخواهد بود . او حركت دوري را موجد جميع وقايع عالم مي داند و مي گويد امواج بطور اتصالي يكديگر را بوجود مي آورند . ملاصدرا زمان را نيز عين استمرار و اتصال امواج و حكمتي ازلي فرض مي كند ، و تصريح مي كند اشيا و حوادث اين عالم ، امواج جزيي و مشخص حركتي كلي اند . وي همچنين استدلال مي كند زمان ومكان امور زايد بر وجود جسم نيستند بلكه دو بخش طبيعي متعلق به وجود جسم اند . ملاصدرا زمان را مستند به هيچ جسمي ندانسته ، مكان را نيز جسم خاصي قرار نداده است .

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.