پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

باغ شب نمای ما

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب سینما و تئاتر
باغ شب نمای ما نوشته اکبر رادی
توضیحات

کتاب باغ شب نمای ما اثر اکبر رادی

بنای ما در این نمایشنامه آن بوده است که سیمای یک‌ عصر بی‌فطرت خاکستری را با ورزش الگوهای کلامی‌ آن(به یاری نشانه‌ها)ترسیم و تازه کنیم.که صرف‌نظر از بیگانه‌سازی ریخت‌های زبانی،شاداب،جوشنده با انرژی است،و شاید که روی صحنه کمی هم جذاب‌ بیاید. این نمایش به عصر قاجار برمی‌گردد و شخصیت‌هایی چون ملیجک،شاه،اعتمادالسلطنه، انیس الدوله،فخرالدوله ماستکی،جوردکی،نایب کریم‌ و...در آن حضور دارند...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.