پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

بی سرزمین تر از باد

خرید تلفنی
کد محصول : بی سرزمین تر از باد
برگشت به مجموعه: کتاب سینما و تئاتر
بی سرزمین تر از باد نوشته حسن باستانی
توضیحات

کتاب بی سرزمین تر از باد اثر حسن باستانی

همراه بودن با دو نمايش نامه ي ايران - اژدها چهرك ...در همه ي زمانهاي تاريخي سرزمين ما- ايران- سرزميني پرفراز و نشيب، و فرودهاي ما شايد بيش از فرازهايمان بوده است؛ گاه به درستي، و گاه سخت و نادرست و بسيار دهشتناك!... از جم تهم مرز- جمشيد- تا «اژدها چهرك» سه پوزه ي شش چشم ... و تا «ايران» و هركه در آن، و آنان كه در اندوه سرزمين مادري خود« بي سرزمين تر از باد» ماندند و با خاك و خاكستر خويش ترانه اي شدند در باد و با باد... و تا ما كه در پي باد دويديم و مي دويم ... تا چنين! و ايران، اين نهم سرزمين پهناور اهورا را آفريده، اين مادر همه ي سرزمين هاي گسترده و خوب گسترده ي اين سوي آب هاي باختري جهان، با همه ي شكوه بي مانندش، و همه ي دارايي بي شمارش و... بوده و هست و... و تا امروز!...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.