پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

امروز چه کسی میتواند شاعر باشد؟

موجود
80,000 تومان
کد محصول :
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
کتاب امروز چه کسی میتواند شاعر باشد؟ اثر تیمور گورگین
توضیحات

عده ای بر آنند که هنرمند باید در اثر هنریش نهفته باشد و برخی معتقدند که هنرمند و هنر بایستی چون تماشاچی و بازیگر از هم جدا باشند.یعنی هنر افرین نباید در اثرش اشکار شود و چهره اش را در کار تاریک و روش هنرش بنمایاند.

این عقیدت قابل قبول می تواند باشدو حتی منتقدین نیز بر این عقیده پایبندند و بالاتفاق بر کنار بودن هنرمند را از هنرش تایید می کنند.زیرا اگر هنرمند با تدبیر و ابراز کار و اندیشه فردیش بخواهد در یک اثر هنری که خلق می کند دخالت ورزد و عقیدت فردی خود را در لابلای اثرش بگسترانند.هنرش فاقد ارزش میگردد و در اجتماع نتیجه مثبتی از کارش نخواهد گرفت.

این احتیاط ها و دقت نظرها تنها بخاطر اینست که هنرمند ارایش و بینش اجتماعی داشته باشد و این ارایش های هنری بخاطر انست که اثر هنری خویشاند اکثریت گردد.

 

یک اثر هنری که دید .سوژه و محتوی آن از اجتماع گرفته شده بلباس نثر و یا نظم در امده باشد بی شک هم اجتماع را سیراب می کنند و هم  ارضای خاطر هنرمند را سبب میگردد.برکنار ماندن هنرمند از هنرش بر این نکته استوار می باشد و بس و گرنه استباط دیگری در بین نیست که چرا هنرمند و هنر باید از هم جدا باشند.هنر دوست احساسی دارد.درکی دارد زندگیش اکنده از بیم و امید است.او سوژه ها و تم ها را بهنرمند تحویل میدهد و هنرمند انها را می ستاند و با ارایش کلام و ریزه کاریهای دلنسین دو باره او تحویل می دهد.

خرید کتاب امروز چه کسی میتواند شاعر باشد؟ با برگزیده آثار شعرای معاصر اثر تیمور گورگین ناشر کتابخانه آتروپات و متین برای خرید کتاب مطابق روش خرید در سایت اقدام نمایید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.