پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

تذکره حدیقه امان الهی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
تذکره حدیقه امان الهی نوشته میرزا عبدالله سنندجی
توضیحات

کتاب تذکره حدیقه امان الهی اثر میرزا عبدالله سنندجی

اصلش از همدان بود. جدش به سنندج آمد و متوقف شده است. در خدمت والیان سنندج منشی بود. او تذکره‌ای در احوال و اشعار شعرای کردستان نگاشت و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام امان‌اللهی والی ، آن نمونه را "حدیقه ‌ امان‌اللهی نام گذاشت ، که در تذکره‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام "تذکرۀ صغیر" نیز معروف است. ظاهراً تذکرۀ دیگری هم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام "تذکرۀکبیر" داشته است. رونق اندکی از اشعار خود را نیز در خاتمه آن نقل کرده است.

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.