پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

دیوان امیر معزی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
دیوان امیر معزی به تصحیح عباس اقبال
توضیحات

از سخن سرایان شیرین زبان و فصحای درجه اول نظم فارسی بدون شک یکی امیر الشعراء محمد معزی نیشابوری پسر عبدالمالک برهانی است که بیش از  نیم قرن در بهترین دوره پادشاهی سلاجقه در دستگاه ایشان سمت امارت الشعرا داشته و بجلالت و عزتی تمام میزیسته و سر آمد گویندگان هم عصر خود شمرده میشده است.دیوان این شلعر بزرگوار علاوه بر انکه شامل قریب 18500 بیت ابدار از بهترین نمونه های فصاحت زبان ما و لطایف و نکاتی دقیق و دلاویز است.بعلت همراه بودن این شاعر  با یاد شاهان و امرا و وزرای سلجوقی و وظیفه و سمتی که  اودر ساختن اشعاری برای تبریک فتوحات و انتصابات و مدیحه سرائی از ارباب مناصب دولتی ابشان پس از مرگ داشته مشتمل بر یک سلسله وقایع تاریخی بسیار مهم است.

این کتاب چاپ سال یکهزار و سیصد و هجده 1318 میباشد توسط کتابفرشی اسلامی به سعی و اهتمام عباس اقبال

دیوان امیر معزی یا دیوان امیر الشعراء محمدبن عبدالملک نیشابوری متخلص به معزی متضمن قصاید و غزلیات و مقطعات و مشتمل بر حوادث تاریخی پنجاه و پنج سال از ایام سلطنت سلاجقه با مقدمه و حواشی و به اهتمام عباس اقبال برای خرید کتاب مطابق روش خرید در سایت لقدام نمایید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.