پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

ستایش اکنون

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
ستایش اکنون نوشته اوکتاویو پاز
توضیحات

کتاب ستایش اکنون اثر اوکتاویو پاز ترجمه احمد محیط

شعرهای منتخب شده ای از شعر اکتاویو پاز جهان از شبي ظلماني عبور مي كند؛ ما هرگز بيش از امروز شاهد "اضطراب جهان" نبوده ايم. به راستي "گذار از ظلمات" است و ... و شعر هميشه راهنماي انسان بوده است و دوران هاي گذار از ظلمات. و شعر هميشه گشاينده ي روزن هايي بازتر بوده است به سمت حقيقت، سمت نور. و نياز به نور، امروز از هميشه بيشتر است. و نه همه ي شاعران به يكسان از نور سخن مي گويند و نه همه ي شاعران همه گستره ي حقيقت دوران خويش را مي بينند. و نه همه ي شاعران توان ديدن دوران خويش را در آميزه اي از حال و گذشته و آينده دارند. و اكتازيو پاز از آن شاعران است كه چنين تواني را دارد و هم از اين روست كه نگاهي نو به شعر او را مناسب اين دوران پر اضطراب و آشفته و بي شرم و رحم يافته ام.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.