پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مخزن الاسرار

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

مخزن الاسرار نوشته نظامی گنجوی
توضیحات

 کتاب مخزن الاسرار اثر نظامی گنجوی

این کتاب شعر شامل خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است و در بحر سریع مسدس (مفتعلن مفتعلن مفتعل) سروده شده. در بیت اول مناجات اول اشتباه چاپی رخ داده است به جای ای همه هستی تایپ شده ای همت هستی نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. وی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد. اگر چه داستان‌سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانسته‌است شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.