پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

نمونه هائی از شعر معاصر یونان

موجود
45,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
کتاب نمونه هائی از شعر معاصر یونان به انتخاب و ترجمه قاسم صنعوی
توضیحات

چیزی که شعر یونان را بخصوص از ابتدای قرن نوزدهم مشخص می کند جنبه انتزاعی و متافیزیک آن است.کلیه شعرای بزرگ یونان از زمان سولوموس و آندره آس کال ووس  شاعرانی چون کوستیس پالاماس.کنستانتین کاوافیس و آنژلوس سیک لیانوس کوشیده اند که کمال یا حداقل اگاهی خود را در خلال زبان بیان کنند.این سخن را در مورد شاعرانی هم که بعد از سال 1930 پدید امده اند می توان گفت .

دلیل این تمایل شعر یونان را باید ابتدا شناخت عهد باستان جست و جو کرد که هیچ فرد یونانی چه انرا بپذیرد و چه رد کند.نمی تواند از ان بگریزد. و سپس در سنت بیزانسی-مسیحی که به نحوی عمیق شیوه های تفکر و زبان را تحت تاثیر قرار داده است.رنسانس کوتاه مدت کرت در قرن هفدهم الهام بخش پاره ای از شعرای قرن نوزدهم در انتخاب زبان انها بود.این رنسانس ثابت میکرد .که زبان ملت قادر است هر گونه تصور ذهنی تجریدی را به همان خوبی زبان عالمانه که نوعی زبان پیوندی و حاصل سازش یونانی قدیم.یونانی قرون وسطی و یونانی مدرن است بیان کند.با این همه تایر این زبان بسیار منزه هوادار قدمت به شدت باقی مانده است.

خرید کتاب نمونه هائی از شعر معاصر یونان به انتخاب و ترجمه قاسم صنعوی چاپ اول سال 1353 چاپ کتاب نمونه برای خرید کتاب مطابق روش خرید در سایت لقدام نمایید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.