پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب فردوسی و هومر

خرید تلفنی
کد محصول : کتاب فردوسی و هومر
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
کتاب فردوسی و هومر اثر کامران جمالی
توضیحات

کتاب فردوسی و هومر که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت که توسط کامران جمالی نوشته شده است.و در قطع رقعی به چاپ رسیده است.تعداد صفحات این کتاب صد و شصت و هشت صفحه می باشد.که انتشارات آن اسپرک می باشد.کتاب وجود داشته در مقابل از سه قسمت مهم به وجود آمده است. صحبت و مبحثی درباره ی مقایسه کردن فردوسی و هومر در قالب و حوزه ی زیبایی شناسی است. آراء و اعتقادات شاعر بزرگ فردوسی و هومر و در آخر قسمت که برگرفته از پنج پیوست در بحث ها و موضوع های متفرقه می باشد.در این نوشته هرچند خیلی مختصر و مجمل است ولی نگارنده در همین سخن بسیار کوچک و مهمترین فرق و تفاوت داشتن فردوسی و هومر از نظر زیبایی شناسی و آراء و اعتقادات را به درستی در صورت توجه قرار گرفته می باشد .آیا اثرهایی که در آنها آدمی دارای نیروی فوق انسانی می باشد و حیوانات افسانه‌ای نقشهای بسیار مهم انجام گرفته و متعلق به قبل از تاریخ مکتوب است.و در آخر آن چیزی که آن را اسطوره نام می دهیم واقعیت دارد یا خیر... و آنکه افرادی اگر به این نوع ادبیات بخندند هیچ گونه از ارزش زیاد آن کم نخواهد شد.برای خرید کتاب فردوسی و هومر با ما تماس بگیرید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.