پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

گزیده قصاید سعدی

خرید تلفنی
کد محصول : گزیده قصاید سعدی
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
گزیده قصاید سعدی نوشته جعفر شعار - حسن انوری
توضیحات

کتاب گزیده قصاید سعدی اثر جعفر شعار - حسن انوری

ادبيات در هر قالب و تصویری كه باشد،نمايشگر زندگي و بيان كننده ارزشها و معيارها و ويژگيهايي است كه زندگي فردي و جمعي بر محور آن مي چرخد،نقد و بررسي آثار ادبي نيز چنين است و نمي تواند بدور از آن ارزشها و معيارها باشد و بي توجه از كنار آنها بگذرد،به عبارت ديگر نقد و بررسي آثار ادبي را از ديدگاهي مي توان درس زندگي ناميد با همه گستردگي و تنوع و خصوصيات و مظاهر آن. ادبيات از دو گذرگاه ب زندگي ما پيوند دارد از گذرگاه عاطفي وقتي كه آن را مي خوانيم و از گذرگاه خرد ورزي وقتي كه آن را بررسي نقد مي كنيم....

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.