پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

یک شب توفانی و داستان های دیگر

خرید تلفنی
کد محصول : یک شب توفانی و داستان های دیگر
برگشت به مجموعه: کتاب شعر
یک شب توفانی و داستان های دیگر نوشته ماکسیم گورکی
توضیحات

کتاب یک شب توفانی و داستان های دیگر اثر ماکسیم گورکی ترجمه رضا سید حسینی

در وجدان هر انسانی لکه‌ای هست. منهم در وجدان خودم کنون لکه‌ای دارم. اما عده‌ی زیادی از مردم دربرابر این بزک‌هایی که روحشان را پوشانده است، خیلی بی قیدند. آنها این لکه را مانند پیراهن یقه‌ داری که بتن داشته باشند، به آسانی با خود حمل می‌کنند ... و حال آنکه من چنین پیراهن هایی نمی‌پوشم ... و گویا بهمین جهت است که تحمل لکه ی وجدان برای من بسیار سنگین است. خلاصه می‌خواهم گناهم را اعتراف کنم. اما این اعتراف من، برای خاطر این نیست که نمی‌توانم وسیله‌ی سرگرمی و تفریحی غیر از این پیدا کنم و یا به این وسیله نظر مردم را بطرف خودم جلب کنم. و همچنین برای بحث از محاسن خودم نیست. نه! ... رویهم رفته هیچیک از عللی که مردم را بسوی اعتراف می‌کشد،باعث اینکار من نشده است. من برای این به گناهانم اعتراف می‌کنم که می‌بینم وقتش رسیده‌ است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.