پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

شکوفائی تن و جان

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
شکوفائی تن و جان نوشته آنتوان ماکارنکو
توضیحات

کتاب شکوفائی تن و جان اثر آنتوان ماکارنکو

تربیت کردن کودکان یکی از عرصه های خیلی مهم حیات اجتماعی کشور مارا تشکیل می دهد . کودکان ، هم میهنان آینده کشور و همشهریان فردای جهان ما هستند . تاریخ آینده به دست توانای آنها ساخته می شود . کودکان پدران و مادران آینده اند . آنها هم بنوبه خود فرزندانی را تربیت خواهند کرد . کودکان ما باید به هم میهنان عالی قدر و به پدران و مادران خوب وبرجسته ای بدل شوند . کودکان سالخورده گان آینده سرزمین ما هستند . اگر آنها خوب تربیت شوند ، نسل سالخوردگان ما هم خوشبخت خواهند بود . پدران و مادران ابتدا باید به اهمیت کار خلاق و شگرف تربیت کودک وقوف یابند و مسئولیت خطیر خود را در این زمینه درک نمایند . در هردوره ای ازتاریخ مربیانی بوده اند که با تئوری ها و فعالیت علمی شان در گستره تعلیم وتربیت تاثیر بسزائی در طرح و بررسی مسائل تربیتی و آموزشی گذارده اند. در قرن ما میراث فرهنگی آنتوان ماکارنکو در تغییر بنیادی زیر بنای تعلیم و تربیتی جهان و ایجاد دور نمای وسیع در پرورش نو اهمیت بسزائی یافت . نام این مربی و انسان بزرگ که در راه گسترش خلاق دانش تعلیم و تربیت زحمات فراوانی کشیده در همه نقاط دنیا بر سر زبان هاست . آثاری چون مسائل تربیتی آموزشگاهی و شیوه سازماندهی پروسه تربیتی که حاوی تجربه وسیع و نظریات عمیقی است تا دیر زمان جزء کتابهای بالینی مربیان و آموزگاران خواهد بود. « کنفرانس ها ئی در باره تربیت کودکان » و « کتاب والدین » اصول اساسی شیوه تربیت خانوادگی را ترازبندی می کنند. مشخصه نظریه تعلیم وتربیتی ماکارنکو در این است که نظریات او متکی به مبا نی آئین فلسفی نو و مترقی است . تجربه چشم گیر ماکارنکو در عصر ما کار بست علمی جهان شمولی پیدا کرده است سالهای نخست اشتغال ماکارنکو در امور تعلیم و تربیت با انقلاب اکتبر 1905 روسیه مصادف شد وروح خلاق این معلم جوان در این سالها پرورش یافت. و در این برهه ماکسیم گورگی نقش مهمی در صورت بندی افکار ماکارنکو ایفاء کرد. او این تاثیر را در آغاز اشتغال خود چنین توصیف می کند «گورگی در واقع تاریخ را به ما آموخت . او عشق و کین را با خوش بینی وافری که نشانه ای از اعتماد است در روح ما دمید. آرزوهای ما مشحون از نیازی بزرگ و سعادت آمیز بود . زیرا ترکش توفان در چند قدمی ما قرار داشت.» ماکارنکو در سال 1914.م وارد انستیتو تعلیم و تربیتی پولتاوا شد. این انستیتو به پرورش معلمین مدارس عالی مقدماتی می پرداخت ...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.